Onze ervaring,
uw vertrouwen

13

Rechtsdomeinen

35

Adbassadeurs
Charlotte Cams schreef tijdens haar opleiding Rechten een masterscriptie over het gebruik van een vertrouwelijk dossier bij de toepassing van bijzondere opsporingsmethoden (BOM). De bijzondere opspori…
De federale regering heeft het voorontwerp inzake een hervorming van de wetgeving betreffende het seksueel strafrecht goedgekeurd. In de vorige regeerperiode is een commissie aan de slag gegaan met he…
Hoewel sinds het begin van de lock-down telethuiswerk voor vele beroepen verplicht was, ontbrak een wettelijke kader om dit COVID-19 telewerk goed te laten verlopen. Sinds kort hebben de sociale partn…
Sinds 15 december 2020 is het definitief einde aangebroken voor de ‘kaasroute’. Een schenking via een buitenlandse notaris? Vanaf nu moet u rekening houden met de volgende nieuwigheden. ‘De kaasrou…