Onze ervaring,
uw vertrouwen

Vlaamse Regering ondersteunt horeca door vrijstelling vergunningsplicht voor aanleg terrassen

Door een aanpassing van het ‘Vrijstellingenbesluit’ voorziet de Vlaamse Regering in een tijdelijke vrijstelling tot het bekomen van een omgevingsvergunning voor terrassen. Deze tijdelijke aanpassing wordt overduidelijk ingegeven om het relanceproject van de horeca te ondersteunen en om iedereen de komende tijd veilig van een terrasje te kunnen laten genieten.

In de regel zal een horeca uitbater verplicht zijn om een omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen aan te vragen alvorens deze een nieuw terras mag aanleggen, dan wel een bestaand terras mag uitbreiden.

De Vlaamse Regering heeft in het kader van de heropening van de horeca de implementatie van eventuele COVID-19 maatregelen inzake o.a. afstandsregels, maximale bezetting en ventilatie willen ondersteunen. De Vlaamse Regering wijzigt tijdelijk haar besluit tot bepaling van stedenbouwkundige handelingen waarvoor geen omgevingsvergunning nodig is.

Concreet betekent dit dat tot eind maart 2022 horeca uitbaters geen omgevingsvergunning meer moeten aanvragen voor de plaatsing van zowel overdekte als niet overdekte terrassen. Wie na maart 2022 deze terrassen permanent wenst te behouden zal wel verplicht zijn om op dat moment een omgevingsvergunning aan te vragen.

Belangrijk is wel op te merken dat kwestieuze vrijstelling uiteraard geen ontheffing inhoudt van de verplichtingen binnen de beschermde erfgoedcontext. Voor inname van openbaar domein zal ook steeds een vergunning noodzakelijk zijn.

Besluit

De Vlaamse Regering faciliteert de Vlaming om terug van diens terrasje te kunnen genieten. Zowel uitbreidingen als nieuwe terrassen mogen tijdelijk ingericht worden zonder enige vergunning, voor zover er geen strijdigheid komt met andere regelgeving ter zake. Voor verdere vragen kan u zich steeds tot Adlex Advocaten wenden.

Rechtsdomeinen