Onze ervaring,
uw vertrouwen

Overheid en bestuur

Wie is aansprakelijk bij wateroverlast? Kan de toekenning van die overheidsopdracht door de beugel?

Het administratief recht of bestuursrecht beschrijft de regels waaraan de overheid zich moet houden bij het nemen van haar besluiten en beslissingen. In essentie is het dus het recht dat traditioneel de verhoudingen regelt tussen de overheid en de ondergeschikten, dit zijn zowel particulieren als ondernemingen.

Adlex advocaten & bemiddelaars staat zowel bedrijven, overheden en lokale besturen als de particuliere cliënten bij en treedt op in alle domeinen van het bestuursrecht. Zoals onder meer voor vragen als deze:

  • hoe gaat u te werk om examenresultaten te betwisten?
  • waar kan een ambtenaar terecht tegen wie een tuchtsanctie loopt?
  • wie is aansprakelijk bij wateroverlast?
  • ik wil de toekenning van een overheidsopdracht aanvechten.
  • moeten een burgemeester en schepenen financieel opdraaien voor een fout?
  • volgens de verkoper is er geen erfdienstbaarheid maar blijkbaar vergist hij zich.
  • deze nieuwe provinciale belasting willen we aanvechten.

Adlex advocaten & bemiddelaars heeft zeer veel ervaring binnen deze materie, zowel wat betreft administratieve procedures voor diverse lokale, regionale of federale besturen als voor gerechtelijke procedures bij de Raad van State, de Raad voor Vergunningsbetwistingen, de Raad voor Studievoortgangsbetwistingen, de Raad voor Verkiezingsbetwistingen en de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen.

De experten van Adlex advocaten & bemiddelaars binnen dit rechtsdomein versterken hun kennis via regelmatige wetenschappelijke publicaties en onderhouden banden met academische instellingen. Ook op studiedagen kunt u ze regelmatig treffen als spreker.

Advocaten

Chris Schijns (°1984, Genk) besliste in 2014 om terug te keren naar zijn eerste liefde, de advocatuur. Hij is sinds 1 november 2014 aan de slag als advocaat...

In 2020 vervoegde Dieter Torfs (°1987, Tongeren) als advocaat-medewerker het team van Adlex advocaten & bemiddelaars. Hij legt zich voornamelijk toe op ...

Jef Goffings (°1997, Sint-Truiden) behaalde in 2020 met onderscheiding het diploma master in de rechten aan de Universiteit Hasselt. Het ging om een eerder ...

Charlotte Cams (°2000, Hasselt) is sinds oktober 2023 lid van de Limburgse Balie en  verbonden aan Adlex advocaten & bemiddel...

Publicaties