Onze ervaring,
uw vertrouwen

Overheidsopdrachten

Hoe zorg ik ervoor dat de kandidaatstelling of offerte voor een overheidsopdracht correct ingediend wordt? Kunnen we de gunning van een overheidsopdracht betwisten?

Het rechtsdomein Overheidsopdrachten regelt overeenkomsten die worden gesloten tussen één of meer aannemers, leveranciers of dienstverleners enerzijds en één of meer aanbestedende overheden (steden, gemeenten, provincies) of overheidsbedrijven anderzijds. De laatste jaren heeft het bedrijfsleven meer en meer aandacht voor overheidsopdrachten. Dit is niet meer dan logisch gezien het feit dat de aanbestedende overheden op jaarbasis in België alleen al er ongeveer € 50 miljard aan uitgeven.

Deze stijgende interesse van bedrijven impliceert echter dat ook de concurrentie en de betrokken belangen groter worden. Tegelijk is de wetgeving over overheidsopdrachten een complexe, snel wijzigende materie. Daarom is het belangrijk voor zowel overheden als inschrijvers om zich te laten begeleiden bij:

  • de opstelling van opdrachtdocumenten.
  • het duidelijk en correct indienen van een inschrijving.
  • het voeren van gerechtelijke procedures en dit zowel met betrekking tot de gunning van deze opdrachten alsook de latere uitvoering ervan.

In kwesties als deze vertegenwoordigt Adlex advocaten & bemiddelaars de betrokken partijen ook op frequente basis voor zowel de burgerlijke rechtbanken als voor de Raad van State. Onze jarenlange activiteit in dit domein en hoge mate van deskundigheid van onze juristen bieden de beste kansen op een gunstig resultaat.

Advocaten

Steven Menten (°1976, Hasselt) is sedert 2008 als advocaat-vennoot verbonden aan Adlex advocaten & bemiddelaars. Hij is gespecialiseerd in het ondernemi...

Mathieu Cilissen (°1960) is gespecialiseerd in het bouwrecht en aansprakelijkheidsrecht. Hij maakt vanaf 1992 als advocaat-vennoot deel uit van de toenmalig...

Chris Schijns (°1984, Genk) besliste in 2014 om terug te keren naar zijn eerste liefde, de advocatuur. Hij is sinds 1 november 2014 aan de slag als advocaat...

In 2020 vervoegde Dieter Torfs (°1987, Tongeren) als advocaat-medewerker het team van Adlex advocaten & bemiddelaars. Hij legt zich voornamelijk toe op ...

Jef Goffings (°1997, Sint-Truiden) behaalde in 2020 met onderscheiding het diploma master in de rechten aan de Universiteit Hasselt. Het ging om een eerder ...

Charlotte Cams (°2000, Hasselt) is sinds oktober 2023 lid van de Limburgse Balie en  verbonden aan Adlex advocaten & bemiddel...

Publicaties