Onze ervaring,
uw vertrouwen

13

Rechtsdomeinen

33

Adbassadeurs

Elke positie is meer dan dubbel ingevuld

Voor elk rechtsdomein hebben we minstens twee en meestal meer specialisten. De adbassadeurs van Adlex advocaten & bemiddelaars.

Ontdek hier onze vennoten

Gerry Banken (°1984, Genk) maakt sedert 2010 als advocaat-vennoot deel uit van Adlex advocaten & bemiddelaars. Hij voltooide in 2007 zijn master in de r...

Of counsel

Guy Heyvaert

Guy Heyvaert (°1956, Dendermonde) maakt sinds 1 juli 2010 als advocaat-vennoot deel uit van de associatie na de fusie van zijn kantoor met Adlex advocaten & bemiddelaars. Hij staat cliënten bij in procedures strafrecht, verkeers- en verzekeringsrecht maar ook in procedures vereffening-verdeling na echtscheiding en nalatenschappen. Hij verleent eveneens bijstand bij burenruzies, erfdienstbaarheden, eigendomsvorderingen…

Ontdek hier onze advocaat-medewerkers

Ontdek hier onze administratie

Sam Vanparijs (°1992, Leuven) is sedert september 2017 verbonden aan Adlex advocaten & bemiddelaars. Hij heeft een uitgesproken interesse voor het verze...