Gerry Banken

Gerry Banken (°1984, Genk) maakt sedert 2010 als advocaat-vennoot deel uit van Adlex advocaten & bemiddelaars. Hij voltooide in 2007 zijn master in de rechten aan de KULeuven. In 2007 trad hij toe tot de balie van Limburg. Tijdens zijn opleiding verdiepte hij zich in het handels- en vennootschapsrecht. Vanuit deze interesse behaalde hij in 2010 een Master na Master in het vennootschapsrecht (HUB). In 2014 werd hij door de rechtbank van koophandel in Antwerpen, afdeling Tongeren, benoemd tot curator.

Binnen Adlex advocaten & bemiddelaars begeleidt en adviseert Gerry Banken ondernemingen in alle facetten van het handelsleven, gaande van oprichting, overnames en fusies van vennootschappen tot bestuurdersaansprakelijkheid en begeleiding van ondernemingen in moeilijkheden binnen een WCO of andere vorm herstel. Daarnaast wikkelt hij als curator tal van faillissementen af, in de marge waarvan hij eveneens diverse gerechtelijke mandaten bekleedt.

Gerry Banken is eveneens actief op onderwijsvlak. Zo was hij van 2010 tot en met 2016 praktijkassistent aan het Instituut voor Verbintenissenrecht van de KULeuven, met onderwijsopdracht aan de UHasselt voor de opleidingsonderdelen privaatrecht en aansprakelijkheidsrecht. Sinds 2013 is hij docent Recht bij Syntra PXL, waar hij een aantal rechtsvakken doceert binnen de opleiding vastgoedmakelaar en boekhouder in Genk, Hasselt en Westerlo.

Rechtsdomeinen

Publicaties