Onze ervaring,
uw vertrouwen

13

Rechtsdomeinen

35

Adbassadeurs

Recht in alle facetten

Adlex advocaten & bemiddelaars biedt haar cliƫnteel antwoorden en oplossingen in een ruim aantal rechtsdomeinen. Een geschil met diverse juridische facetten wordt dan ook aan het oordeel en advies van meerdere advocaten van onze associatie onderworpen.

Hoe pak ik de beƫindiging van een werknemer aan? Kan ik hulp inroepen voor cao-onderhandelingen?

Adlex advocaten & bemiddelaars staat werkgevers en werknemers bij in iedere fase van de loopbaan, vanaf de eerste aanwervingsfase tot het ogenblik waarop werknemer en werkgever afscheid nemen van elkaar.

Lees meer
Kunnen we geen akkoord vinden zonder voor de rechtbank te komen? Is de bemiddelaar die we aanspreken ook echt onafhankelijk? Kan ik als particulier een beroep doen op bemiddeling?

Onderhandelen, bemiddelen en collaboratieve onderhandeling maken deel uit van de alternatieve geschillenbeslechting. Een alternatieve geschillenbeslechting kan plaatsvinden buiten de rechtbank om of binnen het kader van een juridische procedure. Bovendien kan elke materie of discussie het voorwerp uitmaken van een alternatieve geschillenbeslechting.

Lees meer
Dit is niet de auto die ik besteld heb? Mijn jas is beschadigd uit de droogkuis gekomen, wat nu? Mijn buur heeft de omheining gesloopt maar doet alsof er niets gebeurd is!Ā 

Burgerlijke geschillen zijn geschillen die betrekking hebben op Ć©Ć©n of andere relatie tussen particulieren of tussen een ondernemer en een particulier. Het motto van Adlex advocaten & bemiddelaars is: ā€œBeter voorkomen dan genezen.ā€ In eerste instantie via minnelijk akkoord maar als het moet voor de rechtbank.

Lees meer
Wat zijn de voor- en nadelen van een huwelijks- of samenlevingscontract? Gaat u voor een schenking of moeten ze wachten tot bij uw overlijden? Mijn kind is ontvoerd, dat kan zo niet passeren!

Een huwelijk, een samenwoonst, de geboorte van een kind, een adoptie, een echtscheiding, het einde van een samenwoonst, het overlijden van een partner of een ander familielidā€¦ Allemaal ingrijpende gebeurtenissen waarbij Adlex advocaten & bemiddelaars u in alle vertrouwen zal adviseren en bijstaan.

Lees meer
Welke middelen heb ik om een onwillige schuldenaar tot betaling te dwingen? Moet dat altijd voor de rechtbank afgedwongen worden?

Innen van geld. Dat is de letterlijke betekenis van incasso en dat maakt dit rechtsdomein eigenlijk voor elke ondernemer van levensbelang. Als uw diensten of goederen niet vrijwillig betaald worden, spreekt u ons best zo snel mogelijk aan om de incasso voor u te regelen.

Lees meer
Hoe dient u bezwaar in tijdens een openbaar onderzoek? Wat valt er te beginnen tegen een zonevreemde constructie? Een ruilverkaveling, hoe pakt u dat aan?

Het rechtsdomein omgevingsrecht omvat het milieu- en ruimtelijke ordeningsrecht. Adlex advocaten & bemiddelaars staat zowel bedrijven, professionele ontwikkelaars, overheden en lokale besturen als de particuliere cliƫnt bij hierin. Door de jaren heen hebben wij een sterke reputatie opgebouwd in de vastgoedsector.

Lees meer
Is mijn managementcontract volgens het boekje? Ben ik als (ver-)koper van dat handelsfonds voldoende beschermd? Hoe kan ik goede werkingsregels vastleggen met mijn mede-aandeelhouders?

Het ondernemingsrecht is de verzameling van regels voor het dagelijkse leven en de commerciƫle behoeftes van bedrijven en organisaties. Het vennootschapsrecht bepaalt, bijvoorbeeld, dan weer de manier waarop uw vennootschap bestuurd moet worden of hoe u uw aandelen kan overdragen. Adlex advocaten & bemiddelaars beschikt over een team van ervaren advocaten dat u persoonlijk en op maat in alle aspecten van uw ondernemingsleven adviseert en bijstaat.

Lees meer
Hoe zorg ik ervoor dat de kandidaatstelling of offerte voor een overheidsopdracht correct ingediend wordt? Kunnen we de gunning van een overheidsopdracht betwisten?

Het bedrijfsleven heeft de laatste jaren meer een meer belangstelling voor overheidsopdrachten. Adlex advocaten & bemiddelaars heeft een bijzondere specialisatie opgebouwd in zowel de begeleiding van aanbestedende overheden en diensten, als in het bijstaan van deelnemers aan overheidsopdrachten.

Lees meer
Wie is aansprakelijk bij wateroverlast? Kan de toekenning van die overheidsopdracht door de beugel?

Het administratief recht of bestuursrecht beschrijft de regels waaraan de overheid zich moet houden bij het nemen van haar besluiten en beslissingen. Adlex advocaten & bemiddelaars staat zowel bedrijven, overheden en lokale besturen als de particuliere cliƫnten bij en treedt op in alle domeinen van het bestuursrecht.

Lees meer
Hoe kan een onherstelbare beschadiging van een fundering vergoed worden? Welke stappen kan ik nemen tegen het overschrijden van de uitvoeringstermijn? Welk verhaal is mogelijk als de aannemer niet volgens de regels van de kunst werkte?

Adlex advocaten & bemiddelaars staat sinds decennia gekend om zijn ruime expertise in het privaat bouwrecht. Het is Ć©Ć©n van de grote pijlers van het kantoor. Wij staan grote en kleine aannemingsbedrijven maar ook andere bouwpartners bij in alle onderdelen van de bouwpraktijk.

Lees meer
Wat als uw kind met een opgedreven bromfiets op een politiecontrole stuit? Wat zijn de mogelijke gevolgen als u uw bestelwagen of vrachtwagen overlaadt?

Wanneer u een misdrijf begaat, kunt u worden bestraft voor de strafrechter wanneer dit voorzien wordt in de strafwet. Dat kan gaan van een eenvoudige verkeersinbreuk tot dronkenschap achter het stuur, een vluchtmisdrijf, opzettelijke slagen en verwondingen, tot een ander of zwaar crimineel feit.

Een strafprocedure begint met een verhoor voor de politie. Het team van Adlex advocaten & bemiddelaars staat u bijĀ  zowel bij het verhoor bij de politie als voor de onderzoeksrechter en de rechtbank.

Lees meer
Is er een erfdienstbaarheid? Heeft de makelaar correct gehandeld? Welke mogelijkheden heb ik als verhuurder om op te treden tegen moedwillige vernielingen door de huurder?

Belgen hebben nog steeds een baksteen in de maag. We houden van (ver)bouwen. Maar de juridische omkadering van vastgoedtransacties wordt intussen steeds ingewikkelder. Adlex advocaten & bemiddelaars staat klaar om advies en bijstand te verlenen, zowel aan vastgoedprofessionals als aan particuliere partijen.

Lees meer
Ben ik als bestuurder altijd verantwoordelijk voor ongevallen met zwakke weggebruikers? Kan mijn verzekeraar de schade die hij aan het slachtoffer heeft vergoed van mij terugvorderen bij een ongeval onder invloed van alcohol of drugs? Mijn hond bijt de kippen van de buur dood, draai ik hier altijd voor op?

Iedereen krijgt in zijn leven wel eens te maken met het aansprakelijkheidsrecht. Het team van Adlex advocaten & bemiddelaars helpt u bij de opbouw van je schade-aanspraken, onderhandelt met uw verzekeringsmaatschappij en uw rechtsbijstandsverzekeraar en verdedigt u voor de rechtbank.

Lees meer
adlex_site_groepsfoto