Onze ervaring,
uw vertrouwen

Privaat bouwrecht

Hoe kan een onherstelbare beschadiging van een fundering vergoed worden? Welke stappen kan ik nemen tegen het overschrijden van de uitvoeringstermijn? Welk verhaal is mogelijk als de aannemer niet volgens de regels van de kunst werkte?   

Het bouwrecht is een zeer breed rechtsdomein dat tal van aspecten bestrijkt. Er is bijgevolg dus ook heel wat mogelijke stof voor discussie. Gelet op het belang van een bouwproject voor alle betrokken partijen en de aanzienlijke kosten bij eventueel herstel of aanpassing, is het van het grootste belang om eventuele geschillen zo snel mogelijk op te lossen.

Adlex advocaten & bemiddelaars levert pragmatische en flexibele bijstand op maat, in alle relaties tussen de partijen die bij bouwprojecten zijn betrokken. Wij helpen grote en kleine aannemingsbedrijven maar ook andere bouwpartners – bouwheren, onderaannemers, nevenaannemers, verzekeraars, ontwerpers, ingenieursbureaus… – bij:

  • het nazicht van contracten en leveren van bijstand bij de redactie ervan.
  • expertises, arbitrageprocedures, procedures voor rechtbanken en hoven, alternatieven zoals bemiddelingstrajecten …
  • het voeren van onderhandelingen.
  • de vermijding of beslechting van geschillen.

Bij voorkeur proberen we om bouwproblemen minnelijk op te lossen bij wijze van onderhandeling of een bemiddelingstraject met het oog op een kortere en economischere doorloop. Slechts in tweede instantie en voor zover noodzakelijk zullen we opteren voor een gerechtelijke procedure.

Adlex advocaten & bemiddelaars is nauw verbonden met grote spelers waaronder Confederatie Bouw Limburg, Bouwunie, Bouw Info Limburg en andere belangenverenigingen. Het kantoor verzorgt ook concrete opleidingen inzake bouwrecht voor betrokkenen uit de sector.

Advocaten

Steven Menten (°1976, Hasselt) is sedert 2008 als advocaat-vennoot verbonden aan Adlex advocaten & bemiddelaars. Hij is gespecialiseerd in het ondernemi...

Jan Verlinden (°1969, Genk) maakt sinds 1994 als advocaat-vennoot deel uit van Adlex advocaten & bemiddelaars. Hij behandelt er voornamelijk de dossiers...

Mathieu Cilissen (°1960) is gespecialiseerd in het bouwrecht en aansprakelijkheidsrecht. Hij maakt vanaf 1992 als advocaat-vennoot deel uit van de toenmalig...

Vicky Spiridakis (°1984, Genk) legt zich voornamelijk toe op het aansprakelijkheids- en verzekeringsrecht en bouwrecht. Ze is sinds 2013 als advocaat-senior...

In 2020 vervoegde Dieter Torfs (°1987, Tongeren) als advocaat-medewerker het team van Adlex advocaten & bemiddelaars. Hij legt zich voornamelijk toe op ...

Caroline Pincemin (°1973, Rennes) maakt sedert 2010 als advocaat-medewerker deel uit van Adlex advocaten & bemiddelaars. Ze behandelt voornamelijk dossi...

Ellen Vanderweyden (°1991, Tienen) studeerde in 2015 af als master in de rechten aan de KULeuven.

Na haar studies startte ze haar loopbaan als advoca...

Hanne Franssen (°1998, Bree) is sinds september 2022 lid van de Limburgse Balie en sindsdien verbonden aan Adlex advocaten & bemiddelaars.

Ze beh...

Publicaties

kantoor Genk

Grotestraat 122
B – 3600 Genk

info@adlex.be

tel +32 89 32 23 00

kantoor Bree

Bocholterstraat 14
B – 3960 Bree

info@adlex.be

tel +32 89 46 15 62

Volg onze adbassadeurs

Onze adbassadeurs zijn uw belangrijkste vertegenwoordigers en de trouwe verdedigers van uw belangen. Altijd tactvol en loyaal, kordaat als het moet.

Copyright 2022 Adlex – Privacy Policy – created by Hands