Onze ervaring,
uw vertrouwen

Verzekerings- en aansprakelijkheidsrecht

Ben ik als bestuurder altijd verantwoordelijk voor ongevallen met zwakke weggebruikers? Kan mijn verzekeraar de schade die hij aan het slachtoffer heeft vergoed van mij terugvorderen bij een ongeval onder invloed van alcohol of drugs? Mijn hond bijt de kippen van de buur dood, draai ik hier altijd voor op?

Het doel van het aansprakelijkheidsrecht is herstel of compensatie van geleden schade. Het rechtsdomein Aansprakelijkheid en Verzekering boeit iedereen, want ieder van ons wordt er minstens eens in zijn/haar leven mee geconfronteerd, van bij de de geboorte als kind, als opgroeiende adolescent, als de volwassene en als oudere. Iedereen is namelijk wel eens slachtoffer of verantwoordelijk voor geleden schade.

Adlex advocaten & bemiddelaars heeft tal van experten in dit rechtsdomein die door de wol geverfd zijn en helder zijn in vragen als deze:

  • Ik heb een arbeidsongeval. Hoe wordt dit door de werkgever en de arbeidsongevallenverzekeraar geregeld? Voor welke schade word ik vergoed?
  • Op de weg van of naar het werk ben ik betrokken in een verkeersongeval, hetzij als bestuurder, hetzij als passagier. Heb ik dan recht op meer of andere schade dan wat de arbeidsongevallenverzekering betaalt?
  • Hoe worden mijn lichamelijke letsels geëvalueerd? Hoe bekom ik een medisch gerechtsdeskundige? Wie betaalt die en moet dit steeds via de rechtbank?
  • Mijn kleuter of minderjarig kind steekt kattekwaad uit of brengt ernstige schade toe aan een ander. Moet ik als ouder hiervoor instaan? En wanneer niet? Komt mijn verzekeringsmaatschappij hiervoor tussen?
  • Kan mijn verzekeraar mijn verzekeringscontracten opzeggen? Kan ik dit doen en wanneer?
  • Ik werd betrokken in een verkeersongeval onder invloed van drugs- of alcohol. Wat kan ik doen om mijn verdediging voor de rechtbank voor te bereiden en kan mijn verzekeraar zijn uitgaven aan de slachtoffers steeds op mij terugvorderen?
  • Ik kreeg een proces-verbaal voor overdreven snelheid of een andere overtreding. Hoe ga ik ermee om? Moet ik hierop antwoorden en hoe? Wat als het voertuig op mijn vennootschap ingeschreven staat?

Adlex advocaten & bemiddelaars bewandelt waar mogelijk de weg van de minnelijke schikking of bemiddeling. Dat is een heel valabele piste voor geschillen tussen personen.

Maar als het over verzekeringskwesties gaat, kunt u beter het zekere voor het onzekere nemen en u, ook bij het afsluiten van belangrijke contracten, laten bijstaan door onze experten. Voor welk bedrag moet ik me verzekeren?  Wanneer de verzekeringsmaatschappij weigert het slachtoffer te vergoeden, wat dan? Ben ik als mogelijk slachtoffer ook voldoende verzekerd in rechtsbijstand om mijn schade terug te vorderen van de verantwoordelijke?

Advocaten

Guy Heyvaert (°1956, Dendermonde) maakt sinds 1 juli 2010 als advocaat-vennoot deel uit van de associatie na de fusie van zijn kantoor met Adlex advocaten &...

Mathieu Cilissen (°1960) is gespecialiseerd in het bouwrecht en aansprakelijkheidsrecht. Hij maakt vanaf 1992 als advocaat-vennoot deel uit van de toenmalig...

Sedert 2010 maakt Anneleen Meylaerts (°1979, Leuven) deel uit van Adlex advocaten & bemiddelaars. Zij werd advocaat-vennoot in 2016 en behandelt nu voor...

Piet Janssen (°1970, Genk) is sinds 1994 advocaat aan de balie van Limburg. Hij is eveneens bemiddelaar in familiezaken en wordt aangesteld als bewindvoerde...

Nathalie Candreva (°1990, Genk) is sinds oktober 2013 lid van de Limburgse Balie. Sinds 2022 maakt zij deel uit van Adlex advocaten & bemiddelaars als a...

Hanne Franssen (°1998, Bree) is sinds september 2022 lid van de Limburgse Balie en sindsdien verbonden aan Adlex advocaten & bemiddelaars.

Ze beh...

Sofie Kerkhofs (°1999, Genk) is sinds september 2023 lid van de Limburgse Balie en verbonden aan Adlex advocaten & bemiddelaar...

Dries Tyskens (°1979, Bree) legde zijn eed als advocaat af in september 2004 waarna hij lid werd van de balie Limburg. Sinds 2023 maakt hij deel uit van Adl...

Publicaties