Onze ervaring,
uw vertrouwen

Update storm Ciara: is stormschade verzekerd?

In de nacht van zondag 9 februari 2020 op maandag 10 februari 2020 raasde de storm Ciara door ons land.

Weerman Frank Deboosere deelde op VRT NWS mee dat men rukwinden tot lokaal 130 kilometer per uur kon verwachten. De verwachting was dan ook dat de storm Ciara heel wat schade zou aanrichten.

De vraag die rijst, is in welke mate stormschade verzekerd is, welke verzekering u als schadelijder dient aan te spreken en welke verzekering tussenkomst verleent indien schade wordt toegebracht aan derden.

Deze vraag zal in onderstaand artikel worden toegelicht.

1 Wat is stormschade?

In de eerste plaats stelt de vraag zich wat men verstaat onder stormschade. Heel eenvoudig zegt men dat stormschade de schade is die veroorzaakt wordt door een storm. Onder storm moet verstaan worden: de orkanen en stormwinden die binnen een straal van 10 km rond het aangeduide gebouw vernieling, breuk of beschadiging veroorzaken aan: hetzij tegen deze winden verzekerbare constructies, hetzij andere gelijkaardige goederen.

Men spreekt eveneens van een storm indien op het dichts bijgelegen waarnemingsstation van het Koninklijk Meteorologisch Instituut een topsnelheid van minstens 100 kilometer per uur gemeten werd.

2 Wat is verzekerd?

2.1

Indien de storm Ciara schade veroorzaakt aan uw woning, dan kan u beroep doen op uw brandverzekering. Deze brandverzekering bevat een waarborg stormschade. Deze waarborg stormschade is immers een verplichte dekking binnen de brandverzekering.

Doorgaans komt uw brandverzekering eveneens tussen indien u schade heeft opgelopen aan zaken die verankerd zijn aan uw woning, bijvoorbeeld zonnepanelen.

Indien u schade heeft ondervonden aan uw voertuig, dan dekt uw omniumverzekering doorgaans de stormschade. Zelfs in polissen met een beperkte omnium zijn de “natuurkrachten” doorgaans een standaardwaarborg. Heeft u enkel een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid, dan zal u wellicht zelf de kosten dienen te dragen, tenzij de overheid de storm Ciara erkent (zie titel 3).

Uiteraard moet u steeds rekening houden met het feit dat er sprake kan zijn van vrijstellingen. Dit betekent dat u een gedeelte van de schade die u leed mogelijks zelf dient te betalen.

2.2

Ook voor schade veroorzaakt aan derden is er een mogelijke tussenkomst van uw verzekering.

Het is bijvoorbeeld niet ondenkbaar dat de dakpannen van uw huis schade veroorzaken bij uw buurman/vrouw. In dergelijk geval zal doorgaans de burgerlijke aansprakelijkheid van de brandverzekering in dit schadegeval tussenkomen.

Verder kan de trampoline van uw kinderen eveneens schade aan derden veroorzaken. In dergelijk geval kan u beroep doen op de burgerlijke aansprakelijkheid van de familiale verzekering.

3 Het Rampenfonds

Indien de schade die u leed niet kan worden verhaald op enige verzekering, dan bestaat de mogelijkheid dat het Rampenfonds tussenkomt.

Het Vlaams Rampenfonds verleent een tegemoetkoming in de materiële schade, veroorzaakt door natuurfenomenen, die door de Vlaamse Regering als ramp wordt erkend.

Het is belangrijk dat u steeds eerst uw verzekeringsmakelaar contacteert. De tegemoetkoming voor schade wordt immers uitgesloten voor goederen die in principe kunnen worden verzekerd door een woningpolis.

4 To do’s ingeval van stormschade

Stormschade is nooit gewenst en kan ernstige gevolgen met zich meebrengen. Daarom geven wij u volgende nuttige tips om snel en efficiënt actie te ondernemen:

– Documenteer de schade die u opliep. Maak verschillende duidelijke foto’s;

– Tracht steeds bijkomende schade te voorkomen door voldoende voorzorgsmaatregelen te nemen. Probeer bijvoorbeeld daken die dakpannen verloren hebben te overdekken zodat u geen bijkomende schade oploopt;

– Stuur uw verzekeringsmakelaar zo spoedig mogelijk de aangifte van het schadegeval, vergezeld van de foto’s die u maakte;

– Tracht reeds enkele offertes voor herstellingen te verzamelen en bezorg deze eveneens aan uw verzekeringsmakelaar;

– Laat de schade herstellen indien uw verzekeraar hiervoor zijn akkoord gegeven heeft;

– Tracht alle verschillende facturen met betrekking tot de opgelopen schade aan uw makelaar te bezorgen, zodat deze een schadevergoeding kan bepalen.

Besluit

De schade veroorzaakt door de storm Ciara kan worden vergoed door verschillende soorten verzekeringen die u afsloot.

Indien de schade die u leed niet kan worden verhaald op enige verzekering, dan bestaat de mogelijkheid dat het Rampenfonds tussenkomt.

Voor bijkomend advies kan u zich steeds wenden tot AdLex Advocaten.