Onze ervaring,
uw vertrouwen

Strafrecht

Wat als uw kind met een opgedreven bromfiets op een politiecontrole stuit? Wat zijn de mogelijke gevolgen als u uw bestelwagen of vrachtwagen overlaadt?

Wanneer u een misdrijf begaat, kunt u worden bestraft voor de strafrechter wanneer dit voorzien wordt in de strafwet. Dat kan gaan van een eenvoudige verkeersinbreuk tot dronkenschap achter het stuur, een vluchtmisdrijf, opzettelijke slagen en verwondingen, tot een ander of zwaar crimineel feit.

Een strafprocedure begint met een verhoor voor de politie. Het team van Adlex advocaten & bemiddelaars staat u bij in het vooronderzoek van de strafzaak, tijdens het verhoor bij de politie, bij het verhoor voor de onderzoeksrechter en bij de voorlopige hechtenis, zowel als in de rechtsregeling  als voor de rechtbank. De rechtbank oordeelt uiteindelijk over de grond van de zaak, over de straf en over de schade van de (eventuele) slachtoffers.

Adlex advocaten & bemiddelaars staat voor een correcte maar professionele verdediging van zijn cliënteel hetzij als dader, hetzij als slachtoffer in situaties zoals onder meer deze:

  • De bromfiets van uw kind wordt opgedreven en wordt op weg van school naar huis door de politie voor gecontroleerd.. Niet alleen bent u strafbaar voor de ombouw van de bromfiets maar beantwoordt die bromfiets niet meer aan de technische voorschriften van de fabrikant-invoerder, is hij hoogstwaarschijnlijk niet geldig verzekerd en beschikt uw kind niet over een geldig rijbewijs. Voor elk van die inbreuken kunnen aparte strafsancties (rijverbod en zware geldboetes) door de rechtbank worden opgelegd.
  • Een misstap zoals vandalisme of geweldpleging, al dan niet onder invloed van verkeerde vrienden, of een ongelukkige samenloop van omstandigheden die een strafbaar feit uitlokt, kan zware gevolgen hebben.
  • Een overdreven lading of ongelijke lading van de vrachtwagen kan leiden tot een zware gerechtelijke of administratieve boete.

Een herhaling van een misdrijf, zelfs van een verkeersinbreuk binnen een door de wet of de rechtbank bepaalde tijd, kan zelfs een verdubbeling van de straf betekenen.

Een professioneel advies door Adlex advocaten & bemiddelaars kan nieuwe incidenten voor de strafrechter mogelijk voorkomen. Consulteer ons tijdig na de vaststelling door de politie van uw inbreuk of het gepleegde misdrijf, vóór uw eerste politieverhoor, maar alleszins nog vóór de gerechtsdeurwaarder u dagvaardt voor de rechtbank.

Advocaten

Mathieu Cilissen (°1960) is gespecialiseerd in het bouwrecht en aansprakelijkheidsrecht. Hij maakt vanaf 1992 als advocaat-vennoot deel uit van de toenmalig...

Jan Verlinden (°1969, Genk) maakt sinds 1994 als advocaat-vennoot deel uit van Adlex advocaten & bemiddelaars. Hij behandelt er voornamelijk de dossiers...

Hanne Franssen (°1998, Bree) is sinds september 2022 lid van de Limburgse Balie en sindsdien verbonden aan Adlex advocaten & bemiddelaars.

Ze beh...

Dries Tyskens (°1979, Bree) legde zijn eed als advocaat af in september 2004 waarna hij lid werd van de balie Limburg. Sinds 2023 maakt hij deel uit van Adl...

Publicaties