Charlotte Cams

Charlotte Cams (°2000, Hasselt) is sinds oktober 2023 lid van de Limburgse Balie en  verbonden aan Adlex advocaten & bemiddelaars.

Ze behaalde in 2023 het diploma master in de rechten aan de Katholieke universiteit Leuven met specialisatie in het strafrecht en publiek recht. Ze schreef haar masterscriptie over het gebruik van een vertrouwelijk dossier bij bijzondere opsporingsmethoden.

Tijdens haar studententijd was ze actief in verschillende studentenverenigingen en zette ze zich jaarlijks in als hoofdleiding op jongerenvakanties.

Rechtsdomeinen

Publicaties