Onze ervaring,
uw vertrouwen

Burgerlijke rechtsgeschillen

Dit is niet de auto die ik besteld heb? Mijn jas is beschadigd uit de droogkuis gekomen, wat nu? Mijn buur heeft de omheining gesloopt maar doet alsof er niets gebeurd is!

Burgerlijke geschillen zijn geschillen die betrekking hebben op één of andere relatie tussen particulieren of tussen een ondernemer en een particulier. De bevoegdheid over burgerlijke problemen is over vier rechtbanken verdeeld. Het vredegerecht lost onder meer kleine geschillen tussen burgers op. Wie niet tevreden is of grotere problemen heeft, wendt zich tot de burgerlijke rechtbank, de ondernemingsrechtbank of de arbeidsrechtbank.

Het motto van Adlex advocaten & bemiddelaars is: “Beter voorkomen dan genezen.” Vraag dus tijdig ons advies. Met gezond verstand, in overleg en met vertrouwen zullen we al het nodige doen om uw probleem op te lossen.

  • Wat te doen wanneer de geleverde auto niet conform is, wanneer er verborgen gebreken zijn?
  • U organiseert een buurtfeest en de bestelde barbecue wordt niet geleverd, wat nu?
  • U leent als particulier geld aan of van een privé persoon en hij betaalt de lening niet meer af?
  • U hebt uw jas binnengebracht in de droogkuis en deze is helemaal naar de vaantjes. Wat nu?

Ook de zogenaamde ‘kleine contracten’ vallen onder dit rechtsdomein. De laatste jaren is de bescherming van de consument steeds beter verankerd in de wet. Het consumentenrecht legt heel wat regels en afspraken vast die moeten nageleefd worden als goederen en diensten gekocht en verkocht worden. Toch blijft er vaak stof voor discussie. Vooral bij de helaas veel voorkomende burengeschillen.

Wacht dus zeker niet tot het probleem escaleert. Via bemiddeling, een verzoeningsprocedure of indien strikt noodzakelijk een gerechtelijke procedure zorgen we dat de angel uit het geschil verwijderd wordt. Wij staan klaar om u te helpen op elk niveau: voor advies, de opmaak van een contract en de bijstand voor de rechtbank.

Advocaten

Jan Verlinden (°1969, Genk) maakt sinds 1994 als advocaat-vennoot deel uit van Adlex advocaten & bemiddelaars. Hij behandelt er voornamelijk de dossiers...

Yves Daenen (°1962, Genk) legt zich voornamelijk toe op enerzijds vastgoed- en goederenrecht en anderzijds op burgerlijke rechtsgeschillen. Hij studeerde af...

Mathieu Cilissen (°1960) is gespecialiseerd in het bouwrecht en aansprakelijkheidsrecht. Hij maakt vanaf 1992 als advocaat-vennoot deel uit van de toenmalig...

Steven Menten (°1976, Hasselt) is sedert 2008 als advocaat-vennoot verbonden aan Adlex advocaten & bemiddelaars. Hij is gespecialiseerd in het ondernemi...

Caroline Pincemin (°1973, Rennes) maakt sedert 2010 als advocaat-medewerker deel uit van Adlex advocaten & bemiddelaars. Ze behandelt voornamelijk dossi...

Piet Janssen (°1970, Genk) is sinds 1994 advocaat aan de balie van Limburg. Hij is eveneens bemiddelaar in familiezaken en wordt aangesteld als bewindvoerde...

Farah Lambrechts (°1996, Genk) maakt sinds september 2020 als advocaat-medewerker deel uit van Adlex advocaten & bemiddelaars. Ze legt zich toe op het b...

Publicaties