Onze ervaring,
uw vertrouwen

Bemiddeling en onderhandeling

Kunnen we geen akkoord vinden zonder voor de rechtbank te komen? Is de bemiddelaar die we aanspreken ook echt onafhankelijk? Kan ik als particulier een beroep doen op bemiddeling?

Onderhandelen, bemiddelen en collaboratieve onderhandeling maken deel uit van de alternatieve geschillenbeslechting. Een alternatieve geschillenbeslechting kan plaatsvinden buiten de rechtbank om of binnen het kader van een juridische procedure. Bovendien kan elke materie of discussie het voorwerp uitmaken van een alternatieve geschillenbeslechting.

Ons kantoor beschikt over zeer ruime ervaring wat betreft alternatieve geschillenbemiddeling. We doen dit zowel voor bedrijven, overheden, lokale besturen als voor particuliere cliënten.  Adlex advocaten & bemiddelaars telt meerdere erkende bemiddelaars en erkende collaboratieve advocaten.

Zoals we al aangaven bestaan er drie vormen: de reguliere onderhandeling, bemiddeling en collaboratieve onderhandeling.

  • Onderhandelen is het proces waarbij minstens twee partijen iets willen bereiken en verschillende belangen hebben, maar van elkaar afhankelijk zijn om de doelen te bereiken.
  • Bemiddeling is een wettelijk erkende manier om, op vrijwillige basis, samen op zoek te gaan naar oplossingen voor het conflict. De bemiddelaar is een onafhankelijke, neutrale en onpartijdige ‘derde’. De bemiddelaar begeleidt het proces. Hij of zij zorgt ervoor dat de betrokken partijen zich gehoord voelen in hun belangen. Hij of zij ondersteunt hen bij het zelf, samen zoeken naar een oplossing. De overeenkomst die bereikt wordt, noemt men het bemiddelingsakkoord. Een bemiddelaar staat garant voor een professionele aanpak, en werkt volgens de deontologische code die onafhankelijkheid en vertrouwelijkheid verzekert. Deze vorm van bemiddeling is een wettelijk erkende methode.
  • Het voeren van collaboratieve onderhandelingen is een andere vorm van minnelijke geschillenbeslechting. De bedoeling is weer om het geschil op te lossen door onderhandeling. Elke partij wordt bijgestaan door een erkende collaboratieve advocaat. Een collaboratieve advocaat stapt af van zijn traditionele rol als tegenstander van de andere partij, en probeert samen met de collaboratieve advocaat van de andere partij om ‘creatieve oplossingen’ te vinden en partijen tot een akkoord te brengen. In tegenstelling tot de bemiddeling, is er bij een collaboratieve onderhandeling geen neutrale derde betrokken.

De bemiddelingsexperten van Adlex advocaten & bemiddelaars versterken hun kennis via regelmatige wetenschappelijke publicaties en dankzij hun banden met academische instellingen. Ook op studiedagen kan u onze experten regelmatig ontmoeten als spreker.

Advocaten

Chris Schijns (°1984, Genk) besliste in 2014 om terug te keren naar zijn eerste liefde, de advocatuur. Hij is sinds 1 november 2014 aan de slag als advocaat...

Steven Menten (°1976, Hasselt) is sedert 2008 als advocaat-vennoot verbonden aan Adlex advocaten & bemiddelaars. Hij is gespecialiseerd in het ondernemi...