Chris Schijns

Chris Schijns (°1984, Genk) besliste in 2014 om terug te keren naar zijn eerste liefde, de advocatuur. Hij is sinds 1 november 2014 aan de slag als advocaat-vennoot bij Adlex advocaten & bemiddelaars waar hij zich toelegt op het publiek- en administratief recht, in het bijzonder de ruimtelijke ordening, onteigeningen, milieurecht, lokale besturen, ambtenaren en overheidsopdrachten. Hij is tevens erkend bemiddelaar en collaboratief advocaat.

Hij behaalde in juli 2009 met onderscheiding het diploma van master in de rechten aan de Vrije Universiteit Brussel, met als afstudeerrichting publiek- en administratief recht. In januari 2011 vervolledigde hij de permanente vorming klimaat- en energierecht aan het Instituut voor Milieu- en Energierecht aan de Katholieke Universiteit Leuven. Hij vatte zijn stage in 2009 aan in het advocatenkantoor Monard-D’Hulst te Hasselt. In de zomer van 2013 stapte hij over naar het bedrijfsleven, waar hij inhouse legal counsel PPP & Real Estate werd bij de grootste Belgische vastgoedgroep AG Real Estate.

In de zomer van 2014 besliste hij om terug te keren naar zijn eerste liefde, de advocatuur en dat bij Adlex advocaten & bemiddelaars. Sinds 1 september 2012 is hij ook verbonden aan de University College Leuven-Limburg (UCLL) voor ‘Omgevingsrecht’, ‘International and European Law’ en stagebegeleiding binnen de opleiding Bedrijfsmanagement – optie Rechtspraktijk. Hij spreekt geregeld bij Confocus, SPRYG – Real Estate Academy en Escala en publiceert regelmatig in het Tijdschrift voor Milieu- en Energierecht. Chris Schijns is eveneens co-auteur van het toonaangevend Handboek Bouwrecht alsook van het Geannoteerd Wetboek Omgevingsrecht en Wegwijs in het Belgische onteigeningsrecht. In 2021 versterkte Chris Schijns zijn zin voor bemiddeling en werd na het volgen van een doorgedreven opleiding een ‘collaboratief advocaat’. Momenteel specialiseert Chris Schijns zich tot ‘bemiddelaar in bestuurszaken’ aan de KULeuven.

Rechtsdomeinen

Publicaties

Vlaamse Regering ondersteunt horeca door vrijstelling vergunningsplicht voor aanleg terrassen
De (on)regelmatigheid van offertes: over de verbetering van zuiver materiële fouten in offertes van overheidsopdrachten
Beroep aantekenen tegen een omgevingsvergunning leidt frequent tot een gunstigere beslissing
Vlaamse Wooncode maakt plaats voor de Vlaamse Codex Wonen
Wanneer is de gelijkheid tussen de deelnemers geschonden bij een onderhandeling?
Fluvius schorst uitbetaling groenestroomcertificaten en vordert uitbetaalde minimumsteun terug - wat zijn uw rechten?
Wat zijn de gevolgen en rechten voor een aanbestedende overheid en de aannemer bij een faillissement van een aannemer
Rechtspraak in kort bestek Raad voor Vergunningsbetwistingen (1/12019 - 30/6/2019)
Tijdelijke bevriezing procedures omgevingsvergunning
Hoe als aannemer reageren op uitvoering lopende overheidsopdracht ingevolge Coronavirus?
Rechtspraak in kort bestek: Raad voor vergunningenbetwistingen (1/8/18 - 31/12/18)
Betonstop wordt bouwshift in Instrumentendecreet en voorziet in volledige schadeloosstelling bij planschade
Codextrein maakt hobbystallen in agrarisch gebied mogelijk
Geen Uniform Europees Aanbestedingsdocument gevoegd bij offerte maakt offerte substantieel onregelmatig
Ook in 2020 nieuwe drempelbedragen voor Europese overheidsopdrachten
Tweede leven voor milieustakingsvordering oftewel optreden als inwoners namens een gemeente of provincie
Wet op de buurtwegen maakt plaats voor decreet gemeentewegen
Notariële splitsing of verkaveling van een bouwgrond?
Wie moet bewijs leveren inzake aanplakking omgevingsvergunning?
Moet elke overdracht van een ingedeelde inrichting of activiteit gemeld worden?