Onze ervaring,
uw vertrouwen

Fluvius schorst uitbetaling groenestroomcertificaten en vordert uitbetaalde minimumsteun terug – wat zijn uw rechten?

Menig Vlaming heeft het afgelopen decennium zonnepanelen laten installeren en vervolgens groenestroomcertificaten verkregen. Echter, vele jaren later ontvangen steeds meer Vlamingen een schrijven van Fluvius waarin inbreuken op het Energiedecreet worden vastgesteld. Als gevolg hiervan schorst Fluvius de toekomstige uitbetaling van groenestroomcertificaten en vordert Fluvius alle in het verleden uitbetaalde steun terug.

Als donderslag bij heldere hemel hebben vele Vlamingen op een blauwe maandag een controlebezoek gekregen van een aangestelde van Fluvius. Het doel van dit controlebezoek betreft de conformiteit van de bestaande zonnepanelen-installatie of PV-installatie te controleren en na te gaan in functie van het aanvraagdossier dat destijds bij Fluvius of diens voorganger de VREG werd ingediend met het oog op het verkrijgen van groenestroomcertificaten.

Nog groter blijkt de verwondering wanneer de burger enige tijd later het bericht van Fluvius ontvangt waarbij zowel de toekomstige opschorting van de uitbetaling van de groenestroomcertificaten wordt aangekondigd, als de volledige uitbetaling van de in het verleden ontvangen steun, als een ā€˜administratiekost fraude lokale productie en energiediefstalā€™. Deze terugbetaling kan enorme proporties aannemen, gelet op het aantal verkregen certificaten vermenigvuldigd met de waarde van dit certificaat.

Indien u niet vrijwillig overgaat tot het terugbetalen van de in het verleden verkregen steun zal Fluvius niet aarzelen om via de rechtbank deze vermeende onrechtmatige overheidssteun terug te vorderen.

In bijna alle gevallen heeft u voor de installatie van de zonnepanelen beroep gedaan op een installateur die in feite voor alles instond, de keuring voorzag en uiteindelijk een kant en klare installatie aanbood. U heeft niet meer of niet minder moeten doen dan de installateur te betalen en de PV-installatie aan te melden bij Fluvius.

In voorkomend geval zal de reden voor de schorsing en terugvordering door Fluvius terug te brengen zijn naar een niet waarheidsgetrouw opgesteld keuringsverslag of een gewijzigde configuratie van de PV-installatie. In beide gevallen heeft u geen fout aan deze inbreuken. Thans vordert Fluvius bij u als burger alle verkregen overheidssteun terug en richt Fluvius zich niet tot de installateur of keurder.

Welnu, wanneer deze situatie zich voordoet dient u best onmiddellijk de installateur en de keurder in gebreke te stellen. Immers, wanneer Fluvius zou overgaan tot dagvaarding is het voor u van belang om de werkelijke schuldigen mee in de procedure te kunnen betrekken om zo uw nadeel te kunnen verhalen op deze partijen. Per slot van rekening strekt uw nadeel zich niet enkel tot het mislopen en terugbetalen van de groenestroomcertificaten voor een periode van 20 jaar, maar heeft u uw zuurverdiende centen ook geĆÆnvesteerd in een PV-installatie waarmee u uiteindelijk nog bitter weinig mee kan verdienen.

Wanneer u vrijwillig terugbetaalt is de kous hiermee af voor Fluvius en zou u zich daarna kunnen richten tot de installateur en/of de keurder om uw schade te verhalen. Echter, het geniet de voorkeur om al deze partijen alsook Fluvius in Ć©Ć©n procedure te betrekken zodat de rechtbank een globaal oordeel kan vellen.

Besluit

Bij een schorsing en terugvordering van reeds verkregen groenestroomcertificaten is het van belang na te gaan welke inbreuk u verweten wordt. Is deze inbreuk te wijten aan een vermeende fout van de installateur of de keurder dan is het aangewezen om deze in gebreke te stellen en later te betrekken in een gerechtelijke procedure. Het kan immers niet zo zijn dat u dient op te draaien voor alle verregaande nadelen die het gevolg zijn van fouten van iemand anders. Indien u hieromtrent vragen heeft kan u zich steeds tot Adlex Advocaten richten. Wij hebben hierin een ruime expertise.

Rechtsdomeinen