Onze ervaring,
uw vertrouwen

Ook in 2020 nieuwe drempelbedragen voor Europese overheidsopdrachten

Voor de periode 2020-2021 heeft de Europese Unie nieuwe drempelbedragen gepubliceerd voor de overheidsopdrachten en concessies die onderworpen zijn aan de Europese bekendmakingsregels.

De aangepaste (en verlaagde) drempelbedragen betreffen:

Sector Opdracht Oud drempelbedrag Nieuw drempelbedrag
Klassieke sector Werken 5.548.000 EUR 5.350.000 EUR
Leveringen en diensten centrale overheden 144.000 EUR 139.000 EUR
Leveringen en diensten decentrale overheden 221.000 EUR 214.000 EUR
Speciale sectoren en defensie- en veiligheid Werken 5.548.000 EUR 5.350.000 EUR
Leveringen en diensten 443.000 EUR 428.000 EUR
Concessieovereenkomsten (Openbare) werken 5.548.000 EUR 5.350.000 EUR
Dienstenconcessies 5.548.000 EUR 5.350.000 EUR

Voormelde bedragen zijn van toepassing op de opdrachten en concessies die vanaf 1 januari 2020 worden bekendgemaakt of hadden moeten worden bekendgemaakt, alsook op de opdrachten en de concessies waarvoor, bij afwezigheid tot het indienen van een offerte. De datum van bekendmaking in het Bulletin der Aanbestedingen is hierin cruciaal.

De bedragen gelden vanaf 1 januari 2020 tot en met 31 december 2021.

Deze bedragen gelden uiteraard exclusief BTW.

Het aanpassen van de drempelbedragen noopt uiteraard ook tot de nodige aanpassingen aan de diverse uitvoeringsbesluiten alsook aan de Rechtsbeschermingswet van 17 juni 2013.

Besluit

De Europese Unie heeft voor de periode 2020-2021 nieuwe drempelbedragen vastgesteld voor Europese opdrachten. Het komt ons als raadgevers toe om onze cliënten in te lichten omtrent belangrijke wijzigingen in de regelgeving.

Rechtsdomeinen