Publicatie in het Tijdschrift Milieu- en Energierecht inzake de rechtspraak van de Raad voor Vergunningsbetwistingen voor de periode laatste trimester 2018.