Onze ervaring,
uw vertrouwen

Update Coronavirus – De terugbetaling van pakketreizen

In ons artikel dat op 24.03.2020 gepubliceerd werd op onze website (Mijn vrijetijdsactiviteit komt in het gedrang door de Coronacrisis: krijg ik mijn geld terug?) las u dat alle private en publieke activiteiten van culturele, maatschappelijke, feestelijke, folkloristische, sportieve en recreatieve aard verboden werden.

De overheid nam evenwel maatregelen die zowel u als consument, als de getroffen onderneming ten goede komen. Zo kunnen reisorganisatoren reizigers die bij hen een pakketreis hadden geboekt, die omwille van de uitbraak van het coronavirus geannuleerd werd, een reischeque bezorgen.

Wat deze pakketreizen betreft, werd de regeling omtrent deze reischeques versoepeld.

1 Inleiding

Middels Ministerieel Besluit van 3 april 2020 tot wijziging van het ministerieel besluit van 19 maart 2020 betreffende de terugbetaling van opgezegde pakketreizen, werd de regeling omtrent de terugbetaling van opgezegde pakketreizen gewijzigd.

Het principe blijft dat u als reiziger de tegoedbon niet kan weigeren, indien deze aan de volgende voorwaarden voldoet:

– De tegoedbon vertegenwoordigt de volledige waarde van het bedrag dat de reiziger reeds had betaald;

– Aan de reiziger wordt geen enkele kost in rekening gebracht voor het afleveren van de tegoedbon;

– De tegoedbon is minstens één jaar geldig;

– De tegoedbon vermeldt uitdrukkelijk dat deze werd afgeleverd als gevolg van de coronacrisis;

– De tegoedbon is een titel ten aanzien van de reisorganisator die hem heeft uitgegeven;

– De reiziger kan de tegoedbon naar eigen keuze besteden.

Sinds 6 april 2020 is een terugbetaling van voormelde tegoedbon mogelijk.

2 Voorwaarden voor terugbetaling

Reizigers die een pakketreis hadden geboekt, dewelke geannuleerd werd omwille van de uitbraak van het coronavirus en die van hun reisorganisator een tegoedbon kregen ter waarde van het betaalde bedrag, kunnen vragen dat hun reisorganisator deze tegoedbon terugbetaalt.

Deze terugbetaling geldt enkel voor tegoedbonnen die reizigers binnen de termijn van één jaar na uitgifte nog niet hebben besteed.

Indien u bijvoorbeeld op 20.04.2020 een reischeque ontvangt, en u deze reischeque op 21.04.2021 nog niet heeft kunnen besteden, dan kan u de terugbetaling ervan vragen.

Belangrijk is dat u als reiziger zelf de terugbetaling dient te vragen. Ondanks het feit dat reisorganisatoren een bestand bijhouden van alle afgeleverde tegoedbonnen, zal men de terugbetaling niet automatisch aanbieden indien een reischeque nog niet werd besteed.

Van zodra u de terugbetaling van de reischeque heeft aangevraagd, beschikt de reisorganisator over een termijn van 6 maanden om de terugbetaling ervan te realiseren.

Besluit

Indien u een pakketreis heeft geboekt, dewelke geannuleerd werd omwille van de uitbraak van het coronavirus, en u een tegoedbon ontvangen heeft van uw reisorganisator ter waarde van het betaalde bedrag, dan kan u hiervan de terugbetaling vragen indien u deze reischeque binnen de termijn van één jaar nog niet heeft besteed.

Wenst u een terugbetaling te bekomen, dan dient u deze terugbetaling zelf aan te vragen bij uw reisorganisator, die vervolgens over een termijn van 6 maanden beschikt om de terugbetaling te realiseren.

Indien u bijkomende vragen heeft met betrekking tot de diverse coronamaatregelen, dan kan u vrijblijvend uw vraag stellen via corona@adlex.be. AdLex Advocaten cvba beantwoordt uw vraag gratis en op korte termijn.