Caroline Pincemin

Caroline Pincemin (°1973, Rennes) maakt sedert 2010 als advocaat-medewerker deel uit van Adlex advocaten & bemiddelaars. Ze behandelt voornamelijk dossiers met betrekking tot verbintenissen- en contractenrecht, aansprakelijkheidsrecht, handelsrecht, bouwrecht, enz… Door haar tweetalige opleiding behandelt zij ook veel dossiers waarin procedures in het Frans dienen gevoerd te worden.

Ze studeerde in 1995 af als juriste aan de Universiteit van Rennes II (Frankrijk). Tijdens haar laatste opleidingsjaar studeerde zij aan de Katholieke Universiteit Leuven in het kader van het Erasmus uitwisselingsprogramma. In 1996 behaalde zij een Master in Europees recht aan de Université Libre de Bruxelles. Gezien haar interesse voor internationaal en Europees recht, internationale betrekkingen, ontwikkeling en mensenrechten, werkte zij sedert 1997 als juriste bij de Europese Commissie en bij een internationale mensenrechtenorganisatie. Dat gaf haar de kans om mensenrechtenprojecten wereldwijd te bezoeken.

In 2006 besloot zij een nieuwe wending aan haar carrière te geven. Zij behaalde in 2007 haar licentiaat in de rechten aan de Universiteit te Luik, en startte vervolgens haar stage als advocate aan de Balie Limburg.

Rechtsdomeinen

Publicaties