Onze ervaring,
uw vertrouwen

Rechten van passagiers bij vluchtvertraging of annulering en bagageverlies

Als passagier heeft u in de Europese Unie bepaalde rechten wanneer uw vlucht vertraagd is of geannuleerd wordt. Deze rechten zijn vastgesteld door de Europese Unie om ervoor te zorgen dat passagiers eerlijk behandeld worden en om hen te compenseren voor het ongemak dat veroorzaakt wordt door dergelijke situaties. Hieronder volgt een beknopte uitleg van de rechten die u heeft als passagier in dergelijke gevallen:

  1. Informatie en bijstand: De luchtvaartmaatschappij is verplicht om u tijdig te informeren over eventuele vertragingen of annuleringen van uw vlucht. Daarbij zijn zij verplicht om u te informeren over eventuele mogelijkheden tot schadevergoeding. Daarnaast moeten zij ook bijstand en opvang verlenen in geval er sprake is van een langdurige vertraging, zoals maaltijden, verfrissingen, en accommodatie indien nodig, afhankelijk van de duur van de vertraging en de afstand van de vlucht.
  2. Omboeking of terugbetaling: Als uw vlucht geannuleerd is of een aanzienlijke vertraging heeft opgelopen, heeft u in bepaalde gevallen recht op de keuze tussen omboeking naar uw oorspronkelijke vertrekpunt onder vergelijkbare transportvoorwaarden of de terugbetaling van de ticketprijs.
  3. Compensatie: In sommige gevallen heeft u mogelijk recht op compensatie voor de vertraging of annulering van een vlucht. U heeft recht op een compensatie als de vertraging of annulering te wijten is aan redenen die onder controle van de luchtvaartmaatschappij vallen, zoals technische problemen of personeelstekorten. De hoogte van de compensatie hangt af van de afstand van de vlucht en de duur van de vertraging en varieert van 250,00 euro tot 600,00 euro.

Naast vertragingen en annuleringen van vluchten is een ander vaak voorkomend probleem het verlies of de beschadiging van bagage.

Als uw bagage verloren is gegaan, beschadigd is geraakt of vertraagd is aangekomen, heeft u recht op een schadevergoeding van maximaal 1.600 euro per passagier. De luchtvaartmaatschappij kan alleen vrijgesteld worden van aansprakelijkheid als ze een gebrek aan de bagage of een fout van de passagier kunnen aantonen. Als uw bagage meer waard is dan het genoemde bedrag, kunt u bij het inchecken een extra verklaring invullen waarvoor u een toeslag zal moeten betalen. U moet de schade, het verlies of de vertraging onmiddellijk melden op de luchthaven. Een loutere melding op de luchthaven volstaat echter niet. U dient nadien contact op te nemen met de luchtvaartmaatschappij en de schadevergoeding aanvragen via een aangetekende brief binnen specifieke termijnen, afhankelijk van wanneer de schade is vastgesteld. Merk op dat deze regeling alleen geldt voor bagage die in het vrachtruim van het vliegtuig wordt vervoerd, niet voor handbagage. Daarvoor blijft u immers zelf verantwoordelijk.

Het is belangrijk om te weten dat de rechten van passagiers kunnen variëren afhankelijk van de wetgeving van het land waarin u reist en de specifieke omstandigheden van de situatie. Het is raadzaam om uzelf voorafgaand aan uw reis te informeren over uw rechten als passagier. Adlex Advocaten en Bemiddelaars verleent u graag de informatie over de specifieke rechten die van toepassing zijn op uw vlucht, en staat u bij indien uw rechten door de luchtvaartmaatschappij niet gerespecteerd worden.