Onze ervaring,
uw vertrouwen

Vastgoed- en goederenrecht

Is er een erfdienstbaarheid? Heeft de makelaar correct gehandeld? Welke mogelijkheden heb ik als verhuurder om op te treden tegen moedwillige vernielingen door de huurder?

Belgen hebben nog steeds een baksteen in de maag. We houden van (ver)bouwen. Maar de juridische omkadering van vastgoedtransacties wordt intussen steeds ingewikkelder.

De juridische structurering van vastgoedprojecten verloopt vandaag nog steeds volgens de krijtlijnen zoals die in 1804 uiteengezet werden door de Napoleontische wetgever in het Burgerlijk Wetboek, aangevuld met bijzondere wetten. De juridische omkadering van vastgoedtransacties wordt intussen steeds ingewikkelder: aktes en contracten worden langer en complexer, energienormen worden strenger, verplichtingen worden talrijker.

Zowel voor de vastgoedprofessional – bouwpromotor, syndicus, vastgoedmakelaar… – als voor de particulier – koper, verkoper, verhuurder, huurder, mede-eigenaar…- is advies en bijstand bij het opmaken van contracten, bij onderhandelingen en desgevallend procedures absoluut noodzakelijk.

  • Is er een erfdienstbaarheid?
  • Is er een verborgen gebrek?
  • Wanneer is een verkoop effectief tot stand gekomen?
  • Is de verdeling van de 10.000en billijk?
  • Heeft de makelaar correct gehandeld?
  • Welke mogelijkheden heb ik als verhuurder om op te treden tegen huurders?

Deze en nog veel meer vragen behoren tot het domein vastgoedrecht. Adlex advocaten & bemiddelaars heeft een ruime expertise in het behandelen van vastgoedkwesties en -geschillen. Door de complexiteit van de materie en de interactie met andere rechtsdomeinen is het een grote troef dat onze vastgoedexperts en – advocaten deel uitmaken van een hecht multidisciplinair team en een advocatenkantoor dat het hele spectrum bestrijkt.

Adlex advocaten & bemiddelaars is erkend als vormingsverstrekker door het Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars.

Advocaten

Yves Daenen (°1962, Genk) legt zich voornamelijk toe op enerzijds vastgoed- en goederenrecht en anderzijds op burgerlijke rechtsgeschillen. Hij studeerde af...

Jan Verlinden (°1969, Genk) maakt sinds 1994 als advocaat-vennoot deel uit van Adlex advocaten & bemiddelaars. Hij behandelt er voornamelijk de dossiers...

Guy Heyvaert (°1956, Dendermonde) maakt sinds 1 juli 2010 als advocaat-vennoot deel uit van de associatie na de fusie van zijn kantoor met Adlex advocaten &...

Piet Janssen (°1970, Genk) is sinds 1994 advocaat aan de balie van Limburg. Hij is eveneens bemiddelaar in familiezaken en wordt aangesteld als bewindvoerde...

Ilse Haeck (°1982, Genk) is sinds 2015 verbonden aan Adlex advocaten & bemiddelaars als advocaat-senior medewerker. Ze behandelt voornamelijk dossiers i...

Farah Lambrechts (°1996, Genk) maakt sinds september 2020 als advocaat-medewerker deel uit van Adlex advocaten & bemiddelaars. Ze legt zich toe op het b...

Nathalie Candreva (°1990, Genk) is sinds oktober 2013 lid van de Limburgse Balie. Sinds 2022 maakt zij deel uit van Adlex advocaten & bemiddelaars als a...

Hanne Franssen (°1998, Bree) is sinds september 2022 lid van de Limburgse Balie en sindsdien verbonden aan Adlex advocaten & bemiddelaars.

Ze beh...

Sofie Kerkhofs (°1999, Genk) is sinds september 2023 lid van de Limburgse Balie en verbonden aan Adlex advocaten & bemiddelaar...

Dries Tyskens (°1979, Bree) legde zijn eed als advocaat af in september 2004 waarna hij lid werd van de balie Limburg. Sinds 2023 maakt hij deel uit van Adl...

Publicaties