Onze ervaring,
uw vertrouwen

Voor elke woning in Vlaanderen een digitale Woningpas

Iedereen die reeds in contact is gekomen met het (ver)bouwen, (ver)kopen of (ver)huren weet dat dit gepaard gaat met een aanzienlijke papierwinkel. Teneinde hieraan een halt toe te roepen heeft de Vlaamse Regering in samenwerking met de Openbare Afvalstoffenmaatschappij (OVAM), het Vlaams Energieagentschap (VEA), het departement Omgeving en Wonen-Vlaanderen de ‘digitale Woningpas’ ingevoerd.

De Woningpas betreft het digitaal paspoort van een woning. Zoals iedere natuurlijke persoon over een identiteitskaart beschikt zal elke woning voortaan over een ‘Woningpas’ beschikken.

De Woningpas bundelt een heleboel informatie over de kwestieuze woning.

In een eerste fase zal de Woningpas administratieve informatie bevatten over het gebouw, de indeling, de ligging en informatie uit de EPB-aangifte of het energieprestatiecertificaat, indien dit laatste werd opgemaakt. Tegelijkertijd kan een eigenaar via de omgevingskaarten meer informatie verkrijgen omtrent de gewestplanbestemming of over de overstromingsgevoeligheid. Uiteraard zullen informatie inzake riolering, luchtkwaliteit alsook geografie te consulteren zijn.

In een latere fase zal de Woningpas uitgebreid worden met bijkomende informatie en/of attesten.

Afgezien van het feit dat de Woningpas consulteerbaar is voor de eigenaar zal deze informatie kunnen delen of toegang kunnen verlenen voor bouwpartners, potentiële kopers of huurders, makelaars, …

Voorlopig kan de eigenaar nog geen eigen informatie voegen bij de Woningpas.

In het kader van het Renovatiepact 2050 van de Vlaamse Regering betreffende het behalen van de klimaatdoelstellingen zal er op toegezien worden dat woningen beter gerenoveerd worden om zo de energieprestaties alsook het comfortniveau te verhogen. Via het energieprestatiecertificaat kan een woning vergeleken worden met gemiddelde energiescores in de omgeving. Anderzijds kan hieruit afgeleid worden welke energieprestatiebevorderende investeringen opportuun zijn.

Om de Woningpas te consulteren dient u te surfen naar https://woningpas.vlaanderen.be/ en in te loggen via uw persoonlijk token, de e-id of via de it’s me-app.

Besluit

Met de Woningpas zal Vlaanderen pionier zijn op het gebied van digitale administratieve vereenvoudiging. Het is de bedoeling dat de eigenaar en bij uitbreiding alle bouwpartners, potentiële kopers of huurders een beter inzicht krijgen in de actuele toestand van de woning. Met de Woningpas zijn vergunningen, attesten, kaarten en keuringen op elk moment binnen handbereik. Dit zal de woonkwaliteit enkel maar ten goede komen.

Indien u verdere vragen heeft omtrent de Woningpas of andere vragen inzake uw woning of eigendom kan u ons steeds contacteren.