Guy Heyvaert

Guy Heyvaert (°1956, Dendermonde) maakt sinds 1 juli 2010 als advocaat-vennoot deel uit van de associatie na de fusie van zijn kantoor met Adlex advocaten & bemiddelaars. Hij staat cliënten bij in procedures strafrecht, verkeers- en verzekeringsrecht maar ook in procedures vereffening-verdeling na echtscheiding en nalatenschappen. Hij verleent eveneens bijstand bij burenruzies, erfdienstbaarheden, eigendomsvorderingen…

Hij vervolmaakte in 1980 zijn studies als licentiaat in de rechten aan de Vrije Universiteit te Brussel. Hij is sinds 1 september 1980 verbonden aan de balie van Tongeren en zette het kantoor van wijlen Mathieu Vandeur, auteur & specialist verzekeringsrecht, verder. Hij is al meer dan 40 jaar specialist in verkeersrecht, aansprakelijkheid en verzekeringen. Hij is regelmatig spreker en organisator van tal van seminaries over verzekeringsrecht voor juristen en verzekeringstussenpersonen.

Gedurende 10 jaar verzorgde hij lesopdrachten over het Internationaal Contract voor Reisorganisatie en Reisbemiddeling aan het Viso in Hasselt. Als specialist duivensport was hij meer dan 10 jaar actief als voorzitter bij de Kamer van Eerste Aanleg bij de KBDB. Hij vervult als onafhankelijke jurist opdrachten voor de KBDB en verleent bijstand aan duivenliefhebbers in de administratieve en tuchtprocedures voor de KBDB.

Vanaf 1 januari 2022 is Guy Heyvaert niet langer vennoot, maar blijft hij actief bij Adlex advocaten & bemiddelaars als advocaat-senior.

Rechtsdomeinen

kantoor Genk

Grotestraat 122
B – 3600 Genk

info@adlex.be

tel +32 89 32 23 00

kantoor Bree

Bocholterstraat 14
B – 3960 Bree

info@adlex.be

tel +32 89 46 15 62

Volg onze adbassadeurs

Onze adbassadeurs zijn uw belangrijkste vertegenwoordigers en de trouwe verdedigers van uw belangen. Altijd tactvol en loyaal, kordaat als het moet.

Copyright 2022 Adlex – Privacy Policy – created by Hands