Onze ervaring,
uw vertrouwen

Ondernemings- en vennootschapsrecht

Is mijn managementcontract volgens het boekje? Ben ik als (ver-)koper van dat handelsfonds voldoende beschermd? Hoe kan ik goede werkingsregels vastleggen met mijn mede-aandeelhouders?

Het ondernemingsrecht is de verzameling van regels voor het dagelijkse leven en de commerciële behoeftes van bedrijven en organisaties. Deze regels hebben vooral betrekking op rechtspersonen, maar ook op iedere natuurlijke persoon die zelfstandig een beroepsactiviteit uitoefent, met inbegrip van de beoefenaars van een vrij beroep.

Het vennootschapsrecht bepaalt, bijvoorbeeld, dan weer de manier waarop uw vennootschap bestuurd moet worden of hoe u uw aandelen kan overdragen. Deze regels zijn enkel van toepassing op rechtspersonen.

Adlex advocaten & bemiddelaars beschikt over een team van ervaren advocaten dat u persoonlijk en op maat in alle aspecten van uw ondernemingsleven adviseert en bijstaat, zoals bij:

  • de redactie van allerhande commerciële contracten, zoals een managementcontract, een handelsagentuur of een distributiecontract.
  • het vinden van de gepaste structuur voor uw onderneming, en dit zowel voor natuurlijke personen-ondernemingen als vennootschappen.
  • de onderhandeling en redactie van aandeelhoudersovereenkomsten of het adviseren van bestuurders in de uitoefening van hun mandaat.
  • het begeleiden van kopers en verkopers van handelsfondsen en aandelen in een ruim aantal sectoren van het economische leven. Adlex advocaten & bemiddelaars adviseert hierin kleine ondernemingen, KMO’s, familiale vennootschappen, maar ook Europese spelers.

Uiteraard kan er steeds een geschil binnen uw commerciële relaties of binnen uw vennootschap ontstaan. Ons team streeft waar mogelijk steeds naar een onderhandelde oplossing aangezien Adlex advocaten & bemiddelaars sterk gelooft in het bereiken van een oplossing die maximaal door alle betrokken partijen gedragen wordt, bijvoorbeeld in de vorm van bemiddeling. Indien blijkt dat een minnelijke oplossing niet kan, staat ons team uw onderneming met raad en daad bij en vertegenwoordigt het u in die gerechtelijke procedure.

Ten slotte staat ons team ook voor u klaar wanneer uw onderneming in troebel financieel vaarwater komt. Adlex advocaten & bemiddelaars tracht samen met u een oplossing te zoeken voor uw betalingsmoeilijkheden, waarbij goede afspraken met uw schuldeisers de onderneming vaak al kunnen herstellen. Indien dat niet voldoende blijkt, begeleidt ons team u naar een gerechtelijke vorm van schuldeisersbescherming of naar een faillissement. Ook na faillissement staat ons team u bij in de opvolging van het faillissement en in aansprakelijkheidsprocedures waarmee u, bijvoorbeeld als bestuurder, geconfronteerd kan worden.

Advocaten

Gerry Banken (°1984, Genk) maakt sedert 2010 als advocaat-vennoot deel uit van Adlex advocaten & bemiddelaars. Hij voltooide in 2007 zijn master in de r...

Ilse Haeck (°1982, Genk) is sinds 2015 verbonden aan Adlex advocaten & bemiddelaars als advocaat-senior medewerker. Ze behandelt voornamelijk dossiers i...

Lode Vos (°1996, Hasselt) is sinds september 2019 lid van de Limburgse Balie en maakt sedertdien deel uit van Adlex advocaten & bemiddelaars als advocaa...

Ruben Vandenrijn (°1997, Tongeren) is sinds september 2022 lid van de Limburgse balie en maakt sindsdien deel uit van Adlex advocaten & bemiddelaars als...

Publicaties