Onze ervaring,
uw vertrouwen

Lange procedures vermijden door bemiddeling: de toekomst

Een lange en dure procedure: geen enkele ondernemer zit hier op te wachten. Conflicten zijn echter niet steeds te vermijden: discussie met uw leverancier, wanbetaling van een klant, discussie over contractuele voorwaarden…

Discussiebeslechting buiten de rechtbank zit al jaren in de lift en heeft stilaan een vaste plek ingenomen in de bedrijfswereld én in de rechtbank.

Bemiddeling komt neer op onderhandelen met behulp van een onafhankelijke en neutrale erkende bemiddelaar, die partijen zal begeleiden naar een oplossing voor hun geschil. De partijen zullen zelf de oplossing aanbrengen en zo een akkoord vinden.

1 Voordelen van bemiddeling

De voordelen van bemiddeling zijn talrijk:

  • U houdt de oplossing zelf in de hand: u beslist zelf wat voor u aanvaardbaar is
  • Er zijn veel meer mogelijke oplossingen dan een rechtbank kan bieden (bv. toekomstige projecten samen)
  • U heeft een veel snellere oplossing
  • De kosten zijn beperkter
  • De procedure is vertrouwelijk (wat gezegd wordt, mag niet worden gebruikt door de tegenpartij)
  • Een akkoord is eenvoudig uitvoerbaar.
  • U kan met de andere partijen nog verder samenwerken

Bemiddelingen via een erkend bemiddelaar hebben een zeer hoog slaagpercentage.

2 Alleen bomen komen elkaar niet meer tegen

Als ondernemer is het laatste voordeel niet te onderschatten: in een kleine wereld is de kans groot dat u de andere partij opnieuw zal tegenkomen of zal genoodzaakt zijn om samen te werken.

Ook de wetgever en de rechtbank heeft begrepen dat bemiddeling de toekomst is en positief is voor het bedrijfsleven. Sinds 2018 is de bemiddeling via een erkende bemiddelaar in de wet uitgebreid opgenomen als alternatief.

3 Bemiddeling binnen de rechtbank

Ook binnen de rechtbank wordt er bemiddeld. Zo heeft de Ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Hasselt een eigen ‘bemiddelingskamer’. Hier is geen erkende bemiddelaar betrokken, maar zullen de rechters trachten via de technieken van bemiddeling een oplossing te bereiken. Wordt er toch geen akkoord gevonden, gaat de procedure verder in een andere kamer van de rechtbank, met dus andere rechters.

Daarnaast stelt de rechtbank geregeld een bemiddelaar aan in de loop van een procedure.

4 Erkend bemiddelaar

Indien u wenst te bemiddelen, is het van belang dat u kiest voor een erkende bemiddelaar.

Een erkend bemiddelaar heeft een ruime opleiding genoten en kent niet alleen de juridische vereisten, maar ook de menselijke technieken om een akkoord te kunnen bewerkstelligen.

Samen met uw wederpartij kan u zich richten tot een erkend bemiddelaar, begeleid door een advocaat of rechtstreeks met de tegenpartij.

Bij Adlex Advocaten kunnen wij u helpen bij de bemiddeling: ofwel als raadgevende advocaat, ofwel als erkend bemiddelaar.

Besluit

Bij een discussie met een zakenrelatie is een bemiddeling meestal een goede weg naar een oplossing.
Wij helpen u graag verder om u te adviseren in een bemiddeling of als erkend bemiddelaar.