Onze ervaring,
uw vertrouwen

Waarom u als onderneming beter kiest voor een merkregistratie

Als onderneming investeert u de nodige tijd en middelen in het uitbouwen van naamsbekendheid. Deze naamsbekendheid is van essentieel belang voor de ontplooiing alsook het op de kaart zetten van uw onderneming. Echter, wanneer u nalaat uw handelsmerk of merknaam te registreren kunnen andere ondernemingen hiermee aan de haal gaan en zullen uw succes en naamsbekendheid tevergeefs zijn geweest.

1. Woordmerk, beeldmerk of woordbeeldmerk

Om een merk te registreren dient u in eerste instantie na te gaan of dit merk onderscheidend is. Zo mag de merknaam niet louter beschrijvend zijn. Evenmin mag het merk een waardeoordeel zijn (bijvoorbeeld: “de beste”). Tevens mag het merk niet misleidend zijn en derden op het verkeerde spoor brengen.

Daarnaast is het gebruik van modewoorden in uw merknaam sterk afgeraden, daar deze eerder beschrijvend dan onderscheidend zijn.

Indien u als onderneming een merk gekozen heeft dat voldoende onderscheidend is, is het raadzaam dit merk te registreren als woordmerk omdat dit meestal de sterkste bescherming biedt. Een woordmerk verandert immers vaak minder snel dan bijvoorbeeld een logo van een onderneming.

Wanneer u als onderneming anderzijds ook gebruikt maakt van een logo (geen naam in het logo), is het tevens aangewezen om dit logo als zuiver beeldmerk te registreren. Indien het logo na een aantal jaren wordt gemoderniseerd dient u er rekening mee te houden dat u voor elke wijziging het logo opnieuw dient te deponeren. Ook dient u er rekening mee te houden of u uw logo in kleur of in zwart-wit wenst te registreren.

Bij een combinatie van het woordbeeldmerk dient u het logo met de specifieke combinatie woorden te registreren.

2. Voordelen merkregistratie

U dient uw merk te registeren voor de producten of diensten die u bij de merkregistratie heeft geregistreerd.

De producten en diensten worden weergegeven in “klassen”. Deze klassen vindt u terug in de Nice-classificatie. Sommigen producten kunnen worden ondergebracht in meerdere klassen.

Uw merkregistratie zorgt ervoor dat u het exclusieve recht heeft om uw merk te gebruiken voor de goederen en diensten gekoppeld aan de registratie. Met uw merkregistratie kan u zich verzetten tegen het gebruik en de registratie van uw merknaam door anderen. Dit is belangrijk ingeval u wenst te voorkomen dat anderen bij gebruik van eenzelfde merk uw (potentiële) klanten in verwarring zouden brengen.

Naast het exclusieve gebruiksrecht van uw merk, geldt de bescherming voor een bepaald grondgebied (de Benelux, de Europese Unie, internationaal).

De bescherming geldt voor een periode van tien jaar, die steeds verlengbaar is. Bovendien zijn er slechts beperkte kosten verbonden aan de registratie van uw merk.

Verder verhoogt u de betrouwbaarheid en herkenbaarheid van uw merk. Uw merkrecht zorgt ervoor dat uw bedrijf meer waarde heeft bij een eventuele overname. U bent tevens bevoegd om het®-teken te gebruiken, hetgeen zorgt voor een meer professionele uitstraling.

3. Waar registreren?

Afhankelijk of u kiest voor een merkregistratie binnen de Benelux, de Europese Unie of wereldwijd dient u uw merk – na inachtneming van bovenvermelde stappen – te registreren bij respectievelijk het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BOIP), het Bureau voor de Intellectuele Eigendom van de Europese Unie (EUIPO) of bij de World Intellectual Property Organization (WIPO).

Uw merk wereldwijd registeren is vaak moeilijker daar u onder meer rekening dient te houden met meerdere marktspelers. Indien u kiest om uw merk binnen de Europese Unie te registeren is het grondgebied van de Benelux hierin inbegrepen.

Besluit

Een merkregistratie is een verstandige beslissing van iedere onderneming daar dit een beperkte investering is die een verregaande rechtsbescherming biedt voor een periode van minstens tien jaar. Wel dient u na te gaan of deze naam niet eerder werd geregistreerd. Bovendien dient u na te gaan welke Nice-classificatie van toepassing is op de door uw onderneming op de markt aangeboden diensten en producten.

Indien u verdere vragen heeft hieromtrent, aarzel niet met ons contact op te nemen. Wij begeleiden u graag verder met de registratie van uw merknaam.