Hanne Franssen

Hanne Franssen (°1998, Bree) is sinds september 2022 lid van de Limburgse Balie en sindsdien verbonden aan Adlex advocaten & bemiddelaars.

Ze behaalde in 2022 het diploma master in de rechten aan de Katholieke Universiteit Leuven. Tijdens haar opleiding legde ze zich toe op het strafrecht, goederenrecht en aansprakelijkheidsrecht met de major strafrecht en minor privaatrecht, verder aangevuld met keuzevakken uit diverse rechtstakken. Hiernaast volgde ze de facultatieve praktijkcolleges ‘Bouwrecht’ en ‘Schade en schadeloosstelling in het kader van verkeersongevallen’.

Tijdens haar studententijd heeft zij zich twee jaar ingezet voor het Koninklijk Vlaams Rechtsgenootschap (VRG), de facultaire studentenvereniging voor Leuvense rechtenstudenten.

Rechtsdomeinen