Onze ervaring,
uw vertrouwen

Asbestattest verplicht bij verkoop van woningen en gebouwen vanaf 23.11.2022

Lang aangekondigd en vanaf 23.11.2022 zal het verplichte asbestinventarisatieattest of kortweg asbestattest verplicht zijn voor elke overdracht van constructies met bouwjaar 2000 en ouder. Daarnaast zal elke gebouweigenaar vanaf 2032 over zulk attest moeten beschikken indien de constructie voor 2001 werd opgericht.

De Vlaamse Regering heeft zich als beleidsdoelstelling gesteld om zo snel als mogelijk al het aanwezig asbest in Vlaamse woningen en gebouwen, opgericht voor 2001 – de zogenaamde constructies met risicobouwjaar – in kaart te brengen. Immers , Vlaanderen wilt asbest in slechte staat opsporen en verwijderen om zo een asbestveilig Vlaanderen in 2040 te doen ontstaan. In Vlaanderen zit naar schatting ruim 2,5 miljoen ton asbest in gebouwen.

Vanaf morgen (23.11.2022) wordt het asbestattest verplicht bij elke overdracht van constructies met bouwjaar 2000 of ouder. Vanaf 2032 zal elke gebouweigenaar van een woning of gebouw dat voor 2001 werd neergezet over een dergelijk attest moeten beschikken. Bij elke onderhandse overeenkomst die vanaf die datum wordt ondertekend, moet een geldig asbestattest voorliggen. Als de constructie onder het stelsel van de gedwongen mede-eigendom valt, moet een asbestattest voor zowel de gemeenschappelijke delen als voor elk privédeel dat deel uitmaakt van de overdracht worden afgeleverd.

Een asbestattest is een digitaal verslag waarin alle asbestverdachte toepassingen worden gespecificeerd op initiatief van OVAM. Een asbestattest wordt door de OVAM afgeleverd. Een gecertificeerd asbestdeskundige maakt een asbestinventaris op en registreert de vaststellingen in een centrale databankapplicatie van de OVAM. Op basis van deze registratie levert de OVAM een asbestattest af. Het vormt een automatisch, uniek rapport van de asbestinventarisatiegegevens van een gebouwinspectie.

Besluit

Het asbestattest is er en zal ongetwijfeld zijn impact hebben de volgende jaren bij overdrachten van constructies van voor 2001. Indien u vragen heeft over de asbestinventarisatie, het asbestattest of een andere vraag over asbest, kan u steeds bij Mr. Chris Schijns terecht als autoriteit in deze materie.