Onze ervaring,
uw vertrouwen

Reminder : rechtsbijstand polis sedert 1 september 2019 fiscaal aftrekbaar

De kosten van een juridisch geschil kunnen soms hoog oplopen. Veel mensen zien- ondanks het feit dat ze over een sterk dossier beschikken- af van een procedure omwille van de angst voor de kosten die eraan verbonden zijn. De overheid is hier in 2019 aan tegemoet willen komen door hieraan een belastingvoordeel te koppelen en op die manier justitie toegankelijk te maken voor iedereen.

Hoewel de overheid hier in 2019 reclame voor heeft gemaakt, is het tot op heden nog niet steeds niet algemeen geweten dat u zich als particulier of ondernemer kan verzekeren voor juridische bijstand in het kader van geschillen.

Hoewel een aparte rechtsbijstandverzekering iets duurder is dan een aanvullende rechtsbijstandverzekering is het zeker de moeite om te overwegen een aparte rechtsbijstandverzekering af te sluiten.

De kosten verbonden aan deze verzekering wegen immers niet op aan de kosten die u in het kader van een juridisch geschil immers kan uitsparen.

Bovendien is een dergelijke aparte rechtsbijstandverzekering nuttig voor eenieder van ons.

Een aparte rechtsbijstandsverzekering biedt immers in een zeer groot aantal gevallen dekking. Zo kan u zich laten verzekeren voor juridische bijstand in personen- en familierecht (bijv. in het kader van een echtscheiding), in sociaal recht (bijv. een geschil met uw werkgever), bouwrecht (bijv. een geschil heeft met uw architect of aannemer), huur- en erfenisrecht, andere contractuele geschillen, … ook andere kosten zoals de kosten van een gerechtsdeurwaarder worden in het kader van een dergelijke polis gedekt.

Het is aldus zeker de moeite waard om u hierover te informeren bij uw makelaar en tijdig een aparte rechtsbijstandverzekering af te sluiten.

Er kan immers in een bepaalde aangelegenheid een wachttijd verbonden worden aan de polis zodat het niet steeds mogelijk is om dergelijke polis af te sluiten op het ogenblik dat het geschil ontstaat of reeds ontstaan is. Zo kan er voor echtscheidingen en voor bouwgeschillen een wachttijd van respectievelijk drie en vijf jaar worden opgelegd.

De aparte rechtsbijstandverzekering is bovendien voor 40% aftrekbaar en dit tot maximum 124,00 EUR, zodat deze tevens fiscaal gunstig is.

Besluit

Heeft u reeds een aparte rechtsbijstandverzekering afgesloten en heeft u een juridische vraag of advies nodig. Neem dan contact op met ons kantoor. Onze erelonen worden gedragen door uw rechtsbijstandsverzekeraar. Sloot u nog geen aparte rechtsbijstandverzekering af, neem dan zeker contact op met uw makelaar die u correct zal kunnen begeleiden aangaande het afsluiten van een aparte rechtsbijstandverzekering. Het is de moeite waard. Niet enkel kan het u een belastingbesparing opleveren, tevens zal u het u veel kosten uitsparen in het kader van een juridisch geschil.