Onze ervaring,
uw vertrouwen

Europese vliegtuigpassagiersrechten bij vertraagde en geannuleerde vluchten

Door de aangekondigde driedaagse staking bij Brussels Airlines van afgelopen week, dienden een 300-tal vluchten te worden geannuleerd.

Lopende deze driedaagse staking legde ook Ryanair in België gedurende drie dagen het werk neer, met als gevolg dat er wederom honderden vluchten werden geannuleerd, dan wel aanzienlijke vertraging opliepen.

Ook deze week dreigden de vakbonden opnieuw met acties, hetgeen hoogstwaarschijnlijk onaangename gevolgen zal hebben voor u als reiziger.

Wat zijn nu concreet uw rechten bij vertraagde of geannuleerde vluchten?
Adlex advocaten en bemiddelaars gaat kort in op enkele rechten die u als passagier in dergelijke omstandigheden heeft.

Uw rechten als passagier werden opgenomen in de verordening 261/2004, ook wel de Passagiersverordening genoemd. Deze verordening regelt de rechten van vliegtuigpassagiers bij instapweigering, annulering en vertraging van vluchten.
Om onder het toepassingsgebied van deze verordening te vallen, moet uw vliegtuig:

  • Vertrekken vanaf een luchthaven van de Europese Unie, Noorwegen, Ijsland of Zwitserland, zowel voor geregelde als ongeregelde vluchten.
  • Vertrekken vanaf een in een derde land gelegen luchthaven naar een luchthaven van de Europese Unie, Noorwegen, Ijsland of Zwitserland, op voorwaarde dat een communautaire luchtvaartonderneming de vlucht uitvoert, tenzij zij bepaalde voordelen of compensatie hebben ontvangen en bijstand hebben gekregen in dat derde land.

Uw rechten bij zowel annulering als vertraging van uw vlucht zullen kort worden besproken.

Bij annulering van een vlucht heeft u als passagier de keuze tussen terugbetaling van het ticket of een andere vlucht naar uw eindbestemming bij de eerste gelegenheid of op een latere datum. Daarnaast heeft u ook recht op een forfaitaire compensatie, afhankelijk van het tijdstip waarop u in kennis gesteld wordt van de annulering.

Zo heeft u als passagier geen recht op een compensatie indien de annulering van de vlucht u ten minste twee weken voor de geplande vertrektijd wordt meegedeeld.

Evenmin heeft u recht op een compensatie indien de annulering u tussen twee weken en zeven dagen voor de geplande vertrektijd wordt meegedeeld en u een andere vlucht naar uw bestemming wordt aangeboden die niet eerder dan twee uur voor de geplande vertrektijd vertrekt en u minder dan vier uur later dan de geplande aankomsttijd op de eindbestemming brengt.

Verder heeft u ook geen recht op een compensatie indien de annulering u minder dan zeven dagen voor de geplande vertrektijd wordt meegedeeld en u een andere vlucht naar uw bestemming wordt aangeboden die niet eerder dan één uur voor de geplande vertrektijd vertrekt en u minder dan twee uur later dan de geplande aankomsttijd op de eindbestemming brengt.

Het bedrag van de compensatie waarop u recht heeft, hangt overigens af van de vliegafstand.

Vluchtafstand Vergoeding
Minder of gelijk aan 1500km € 250,00
Intracommunautaire vlucht meer dan 1500 km € 400,00
Andere vluchten tussen 1500 km en 3500 km € 400,00
Overige vluchten € 600,00

De luchtvaartmaatschappij moet deze compensatie in contant geld of op om het even welke andere manier (bankcheque, bankoverschrijving, etc.) uitbetalen. Hierbij dient te worden op-gemerkt dat een compensatie in de vorm van reisbonnen en/of andere diensten, afgezien van de afwijkende regels uitgevaardigd ten gevolge van de coronapandemie, enkel met de schriftelijke toestemming van u als passagier kan plaatsvinden.

In geval van een vertraging, heeft u in bepaalde omstandigheden recht op maaltijden en verfrissingen, die in redelijke verhouding moeten staan tot de wachttijd, twee gratis telefoongesprek-ken en indien nodig, hotelaccommodatie en terugbetaling van de kosten voor het vervoer tussen de luchthaven en de plaats van de accommodatie.

Er is sprake van een aanzienlijke vertraging in het kader van de Passagiersverordening in de volgende gevallen:

  • vertragingen van 2 uur of meer voor alle vluchten van 1 500 km of minder;
  • vertragingen van 3 uur of meer voor alle vluchten binnen de Europese Unie van meer dan 1.500 km evenals andere vluchten tussen 1 500 km en 3 500 km;
  • vertragingen van 4 uur of meer voor alle overige vluchten.

In geval van een vertraging van ten minste vijf uur na de geplande vertrektijd, en enkel wanneer u afziet van uw reis, heeft u recht op terugbetaling van uw vliegtuigticket en kan u eventueel om de terugbetaling van de kosten voor een retourvlucht naar uw oorspronkelijke vertrekpunt (bij een vertraging van een vlucht op een overstapluchthaven) verzoeken.

Er is rechtspraak van het Hof van Justitie voorhanden waaruit kan worden afgeleid dat passagiers van vluchten met vertraging bijkomend eveneens recht hebben op een vergelijkbare forfaitaire schadevergoeding zoals deze voorzien is bij annulering van vluchten.

Indien de luchtvaartmaatschappij kan aantonen dat de annulering of vertraging het gevolg is van buitengewone omstandigheden, die ondanks het treffen van alle redelijke maatregelen niet voorkomen konden worden, dan is zij niet gehouden tot compensatie.

Het Hof van Justitie heeft in constante rechtspraak verduidelijkt dat die buitengewone omstandigheden gebeurtenissen betreffen die vanwege hun aard of oorsprong niet inherent zijn aan de normale uitoefening van het bedrijf van de betrokken luchtvaartmaatschappij en waarop zij geen daadwerkelijke invloed kan uitoefenen.
De vraag stelt zich of een staking als een buitengewone omstandigheid kan worden aanzien. In een arrest van 23 maart 2021 oordeelde het Hof van Justitie dat een staking voorzienbaar kan zijn voor een luchtvaartmaatschappij (bijvoorbeeld doordat er een stakingsaanzegging plaats-vond, etc.).

Het feit dat de vertraging dan wel de annulering van uw vlucht het gevolg is van een staking, bevrijdt de luchtvaartmaatschappij niet meteen van een compensatie binnen het hoger ge-schetste kader.

Indien u geconfronteerd wordt met vertragingen, dan wel een annulering van uw vlucht, adviseert en begeleidt Adlex advocaten & bemiddelaars u graag bij het bekomen van een passende compensatie.