Onze ervaring,
uw vertrouwen

Arbeids- en sociaalzekerheidsrecht

Hoe pak ik de beëindiging van een werknemer aan? Kan ik hulp inroepen voor cao-onderhandelingen?

Sociaal recht is een rechtsgebied dat enerzijds bestaat uit sociaal zekerheidsrecht en anderzijds het arbeidsrecht met de regels voor de overeenkomst tussen de werkgever en de werknemer: het arbeidscontract.

Adlex advocaten & bemiddelaars staat werkgevers en werknemers bij in iedere fase van de loopbaan, vanaf de eerste aanwervingsfase tot het ogenblik waarop werknemer en werkgever afscheid nemen van elkaar in situaties zoals deze:

  • ontslagbegeleiding van werknemers
  • opmaak van arbeidsovereenkomst
  • opstellen van arbeidsreglement
  • begeleiding om doelgroepverminderingen te bekomen, en het voeren van verweer als u deze geweigerd worden
  • begeleiding bij controles en verhoren van de sociale inspectiediensten
  • begeleiding bij cao-onderhandelingen, optreden bij collectieve geschillen
  • verzekeren van een vlotte overgang bij wijziging van paritair comité

Daarenboven hebben wij een uitgebreide expertise opgebouwd bij het opstellen en reviseren van samenwerkingsovereenkomsten, waarbij een reëel risico kan bestaan op schijnzelfstandigheid of verboden terbeschikkingstelling.

Hoewel Adlex advocaten & bemiddelaars altijd streeft naar een minnelijke oplossing, kan in sommige omstandigheden enkel het oordeel van een onafhankelijke derde soelaas bieden. Ook in dat geval vertegenwoordigen wij zowel werkgevers en werknemers in de rechtbank.

Advocaten

Dascha Mengels (°1981) is sinds begin 2022 als advocaat-vennoot verbonden aan Adlex advocaten & bemiddelaars. Ze verleent bijstand aan ondernemingen bij...

Anton Van Aelst (°1996, Geel) is sinds september 2020 lid van de Limburgse Balie en maakt sindsdien als advocaat-medewerker ook deel uit van Adlex advocaten...

Publicaties