Onze ervaring,
uw vertrouwen

Flitscontroles sociale fraudebestrijding 2019

In het kader van het actieplan sociale fraudebestrijding 2019 werd opnieuw besloten om flitscontroles te organiseren in de fraudegevoelige sectoren. Flitscontroles zijn aangekondigde controles uitgevoerd door de verschillende sociale inspectiediensten. Deze flitscontroles hebben voornamelijk een informatief en preventief karakter. Dit neemt niet weg dat de inspectiediensten, bij vaststellingen van zwaarwichtige inbreuken, ook tijdens deze flitscontroles kunnen – en wellicht zullen – verbaliseren.

1 Actieplan sociale fraudebestrijding 2019

De strijd tegen de sociale fraude en sociale dumping blijft een prioriteit voor de federale regering. Jaarlijks wordt hiervoor een actieplan opgesteld in overleg met de sociale inspectiediensten, de arbeidsauditeurs, de sociale partners en de regering. Het verhogen van de pakkans is 1 van de 5 strategische doelstellingen voor deze sociale fraudebestrijding. In dit kader werden voor 2019 opnieuw de zogenaamde ‘flitscontroles’ aangekondigd:

  • Schoonmaaksector : 25 januari 2019
  • Elektrotechnische en bouwsector: 21 maart 2019
  • Taxi- en vervoerssector: 17 mei 2019
  • Horeca : 6 juli 2019
  • Land- en tuinbouwsector: 24 september 2019
  • Carwashsector : 22 november 2019

2 Andere acties

Naast de flitscontroles zullen er in 2019 nog 10.000 controles plaatsvinden in het kader van SIOD-acties over de verschillende sectoren (nationaal) heen. Deze controles worden uitgevoerd door de traditionele sociale inspectiediensten (RSZ, RSVZ, TSW, RVA, RIZIV) maar ook bepaalde Federale overheidsdiensten (FOD Mobiliteit, Economische inspectie en Binnenlandse Zaken) zijn betrokken actoren evenals de Bijzonder Belasting Inspectie en de Douane. Indien nodig kunnen ook justitie en politie worden ingeschakeld bij deze controles.

SECTOR AANTAL CONTROLES
1 BOUW(werken in onroerende staat) 2.000
2 ELEKTRO 400
3 SCHOONMAAK 270
4 HORECA 2.200
5 GOEDERENVERVOER 700
6 VLEES 50
7 TAXI 50
8 VERHUIS 40
9 BEWAKING 40
10 LAND –EN TUINBOUW 100
11 CARWASHES 150
12 METAAL EN TECHNOLOGIE 100
13 BEGRAFENIS 50
14 DOELGERICHTE SOCIALE DUMPINGACTIES 700
15 CONTROLES GROOTSTEDEN (inclusief mensenhandel) 400
16 VRIJ IN TE VULLEN (inclusief flitscontroles) 2.750
TOTAAL 10.000

3 Are you ready

De datums van de flitscontroles zijn reeds gepubliceerd op de website van de SIOD (http://www.siod.belgie.be/). Ondernemers hebben bijgevolg geen argument dat ze niet tijdig verwittigd waren. De SIOD ( Sociale Inlichtingen en Opsporingsdienst) stelt ook checklists ter beschikking voor de verschilleden sectoren met een overzicht van de documenten die zullen gecontroleerd worden en die zeker onmiddellijk ter beschikking moeten zijn.

Wanneer inbreuken worden vastgesteld, zullen de inspectiediensten veelal de mogelijkheid geven om dit recht te zetten. De betrokken inspectiedienst geven hiervoor meestal één maand waarna opnieuw (minstens een administratieve) controle zal worden uitgevoerd om na te gaan of de fouten zijn rechtgezet.

4 Sociale audit

Wanneer u twijfelt of u voldoet aan al de wettelijke en administratieve verplichtingen waaraan een ondernemer dient te voldoen of wanneer u een overzicht wenst van deze verplichtingen die op u rusten, organiseert u best een sociale audit of doorlichting teneinde mogelijke inbreuken en/of risico’s in kaart te brengen. Adlex kan een dergelijke sociale audit voor u uitvoeren met betrekking tot de domeinen die u zelf aangeeft. Een (beperkte) sociale doorlichting met het oog op een mogelijk (flits)controle door de sociale inspectiediensten behoort ook tot de mogelijkheden.

Indien u aan de voorwaarden voldoet als onderneming, kan u hiervoor ook financiële steun ontvangen via de kmo-portefeuille. De kmo-portefeuille is een maatregel waardoor u – als ondernemer – financiële steun krijgt voor de aankoop van diensten die de kwaliteit van uw onderneming verbeteren. Hoeveel steun u ontvangt, is afhankelijk van de grootte van uw onderneming maar kan oplopen tot € 15.000.

Besluit

Laat u niet verrassen door de flitscontroles en zorg dat u voorafgaandelijk een sociale doorlichting organiseert om mogelijke inbreuken tijdig op te sporen en te remediëren. De SIOD stelt hiervoor checklists per sector ter beschikking waarin u de belangrijkste verplichtingen terugvindt waaraan u moet voldoen. Wenst u ondersteuning bij deze doorlichting of wenst u een grondige screening van de risico’s van uw onderneming op sociaal vlak, kan u beroep doen op Adlex advocaten. Mogelijks kan u hiervoor ook nog financiële steun ontvangen vanuit de KMO-portefeuille.