Onze ervaring,
uw vertrouwen

Coronabarometer op geel. Wat nu, ondernemers?

De zorgen over corona ebben weg, maar hoe zit het met de maatregelen? Het federale kernkabinet heeft in maart 2022 beslist om de vereenvoudigde procedure voor tijdelijke werkloosheid, de zogenaamde coronawerkloosheid, te verlengen tot en met 30 juni 2022.

Werkgevers die gebruik wensen te maken van de tijdelijke werkloosheid wegens economische oorzaken zetten dus best nu de nodige stappen om tijdig een aanvraag in te dienen. De overschakeling naar code geel en het schrappen van de mondmaskerplicht, heeft geen impact op de verplichtingen van de werkgever om de nodige preventie maatregelen te nemen ter voorkoming van de verspreiding van het coronavirus. Daarvoor is een nieuwe gids uitgewerkt.

Nieuwe generieke gids

De nieuwe generieke gids voorziet in 3 fases, die afhangen van de ernst van de pandemie. Volgende fases komen aan bod in de generieke gids:

  • Waakzaamheidsfase
  • Interventiefase
  • Kritische fase

Sinds 7 maart bevinden we ons in de waakzaamheidsfase en de hierbij horende maatregelen.

De waakzaamheidsfase omvat het basisniveau van de bescherming om de verspreiding van het coronavirus te beheersen. In deze fase is het de werkgever die, in samenspraak met de bevoegde diensten voor preventie en bescherming op het werk, gaat bekijken welke maatregelen noodzakelijk zijn in de onderneming. Het kan hier bijvoorbeeld gaan om voldoende afstand te houden…

De interventiefase omvat maatregelen die meer concreet zijn en bovenop de maatregelen komen die van kracht waren tijdens de waakzaamheidsfase. De maatregelen genomen tijdens deze fase dienen om een uitbraak onder controle te krijgen en/of de verspreiding van het virus binnen de onderneming te beperken. Opmerkelijk is dat er op drie manieren kan geschakeld worden naar deze fase. De eerste mogelijkheid bestaat eruit dat de werkgever in overleg met de arbeidsarts vaststelt dat er een toename is aan het aantal besmettingen binnen de onderneming en bijkomende maatregelen noodzakelijk zijn. Bovendien kan overgegaan worden tot deze fase door het Paritair Comité. Tenslotte kan deze fase worden geactiveerd in bepaalde of alle ondernemingen door de bevoegde overheid.

De kritische fase bevat maatregelen om een (wijdverspreide) epidemie of een pandemie in te dijken en/of een gehele of gedeeltelijke lockdown of sluiting van de onderneming te vermijden. Ook deze fase kan op dezelfde manier geactiveerd worden als de interventiefase. Mogelijke maatregelen die genomen kunnen worden zijn telewerk en/of verplicht dragen van mondmaskers bij verplaatsingen.