Onze ervaring,
uw vertrouwen

Terugkeermoment mogelijk voor telewerkbare functies

Veel werknemers snakken allicht naar een terugkeer naar de werkvloer, hierdoor stelde de regering begin mei het zomerplan voor. Hierin werden een aantal versoepelingen aangekondigd, indien enkele voorwaarden werden gehaald. Aangezien de cijfers al enige tijd de goede richting uitgaan en ook de vooropgestelde voorwaarden ruimschoots werden gehaald, kunnen de versoepelingen effectief in werking treden. Sinds 4 juni heeft de regering een wettelijk kader gecreëerd voor de aangekondigde versoepelingen, meer in het bijzonder voor het wekelijkse terugkeermoment dat mag worden gehouden vanaf 9 juni.

1. Voorwaarden terugkeermoment

Vanaf 9 juni is het mogelijk om per week 1 terugkeermoment in te plannen, voor werknemers voor wie telethuiswerk verplicht is.

Uiteraard gaan hier enkele voorwaarden mee gepaard:

  • er mag maximum 20% van de werknemers voor wie telethuiswerk verplicht is, tegelijk aanwezig zijn op de werkvloer;
  • of maximum 5 werknemers in kmo’s met minder dan 10 werknemers;
  • de gangbare regels moeten gerespecteerd, zoals het dragen van mondmaskers, het naleven van de hygiënemaatregelen, voldoende ventilatie en social distancing.

Voor wat betreft de preventiemaatregelen inzake veiligheid en gezondheid, kan u steeds de “Generieke gids om de verspreiding van COVID-19 op het werk tegen te gaan” consulteren op de website van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg.

De werknemers wiens functie het noodzakelijk maakte om aanwezig te zijn op de werkvloer, mochten reeds mits voorlegging van het noodzakelijke attest terugkeren naar de werkvloer.

2. Administratieve verplichtingen

De vraag is echter welke administratieve verplichtingen er gelden voor deze terugkeermomenten?

Ten eerste blijft in principe de verplichting bestaan om een attest dat de noodzaak van de aanwezigheid op de arbeidsplaats bevestigt te kunnen voorleggen, voor degene die niet kunnen telethuiswerken. Volgens de FOD WASO moet dit attest niet worden afgeleverd voor de wekelijkse terugkeermomenten.

Vervolgens blijft ook de verplichte telewerkaangifte voor de maand juni ongewijzigd, aangezien telewerk nog steeds verplicht is.

Vergeet de werknemers ook niet vooraf de nodige instructies te geven over alle maatregelen die noodzakelijk zijn om de terugkeer veilig te laten verlopen.

3. Mag ik een werknemer verplichten om naar het werk te komen?

Het ministerieel besluit van 4 juni bepaalt dat deze terugkomdag enkel in onderling akkoord tussen werkgever en werknemer mag geschieden. De werkgever kan bijgevolg de werknemer niet verplichten om naar het werk te komen. Daarnaast mag de werkgever ook geen enkele gevolgen verbinden aan het al dan gebruik te maken van de mogelijkheid om terug naar het werk te komen.

4. Einde telewerkverplichting?

Indien de cijfers gunstig blijven evolueren, zal dit vanaf juli 2021 niet langer verplicht zijn, maar slechts sterk aanbevolen. Vanaf juli zal het dan ook niet meer noodzakelijk zijn om werknemers te registreren op de registratie-tool van de RSZ.

Besluit

Vanaf 9 juni is één terugkeermoment per week mogelijk voor de functies die niet noodzakelijk op de werkvloer dienden uitgevoerd te worden. U moet daarbij wel rekening houden dat daarbij nooit meer dan 20% van de werknemers tegelijk aanwezig zijn (of max. 5 in kmo’s met minder dan 10 werknemers). Uiteraard blijven de regels van social distancing, etc. gelden.

Let dus steeds op of alle geldende voorwaarden en administratieve verplichtingen voldaan zijn.