Onze ervaring,
uw vertrouwen

Pakjestijd voor de wettelijk samenwonende partners

Op 6 december 2018 bracht het Grondwettelijk Hof heugelijk nieuws voor de wettelijke samenwoners onder ons. Ook wettelijk samenwonende partners kunnen vanaf dan genieten van een langere bescherming voor de tussen hen uitgesproken voorlopige maatregelen.

Wanneer er in een relatie moeilijkheden zijn, kunnen er bij een breuk nog heel wat twistpunten ontstaan, zoals het verblijf van de partners, het voorlopig gebruiksrecht van bepaalde goederen, de afbetaling van de schulden,… Het is  niet steeds evident dat partners hier samen uit geraken.

Wettelijk samenwonende partners kunnen zich, bij gebreke aan een onderlinge regeling, tot de familierechtbank wenden om voorlopige maatregelen te bekomen. Voor de familierechtbank kunnen de wettelijk samenwonende partners zelf bepalen welke maatregelen zij aan de rechtbank voorleggen. De familierechtbank zal vervolgens een voorlopige regeling opleggen omtrent de bestaande discussiepunten en desgevallend het akkoord over welbepaalde (andere) punten bekrachtigen.

In het verleden kon de familierechtbank deze maatregelen tussen wettelijk samenwonende partners slechts uitspreken voor duurtijd van maximaal 1 jaar. Verder diende een vordering tot het bekomen van deze maatregelen uiterlijk binnen de 3 maanden na de be√ęindiging van de samenwoonst te worden ingesteld.

In een arrest van 6  december 2018 oordeelde het Grondwettelijk Hof evenwel dat de beperking van de duurtijd een schending uitmaakt van de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, zodat de familierechtbank ook in deze situatie maatregelen kan bevelen voor een langere periode dan één jaar (zoals bij gehuwden).

Het is nog even afwachten op de concrete gevolgen van dit arrest, maar er mag nu wel al gesteld worden dat men zich niet langer automatisch zal kunnen beroepen op de geldigheidsduur van maximaal  één jaar.

Besluit

Dankzij het arrest van het Grondwettelijk Hof van 6 december 2018 zullen de voorlopige maatregelen bij de be√ęindiging van de wettelijke samenwoning niet langer automatisch eindigen na √©√©n jaar.¬† Een in concreto beoordeling van de geldigheidsduur zal aan de orde zijn op basis van de concrete elementen van het dossier.

Een goede motivering van de gevraagde vorderingen én de duurtijd bij uw verzoek aan de familierechtbank, is dan ook belangrijker dan ooit.

Wij staan u graag te woord om een antwoord te bieden op al uw vragen en u persoonlijk te begeleiden naar een op maat gemaakte oplossing.

Rechtsdomeinen