Europese vliegtuigpassagiersrechten bij vertraagde en geannuleerde vluchten

Door de aangekondigde driedaagse staking bij Brussels Airlines van afgelopen week, dienden een 300-tal vluchten te worden geannuleerd.
Wat zijn nu concreet uw rechten bij vertraagde of geannuleerde vluchten?
Adlex advocaten en bemiddelaars gaat kort in op enkele rechten die u als passagier in dergelijke omstandigheden heeft.

Coronabarometer op geel. Wat nu, ondernemers?

De zorgen over corona ebben weg, maar hoe zit het met de maatregelen? Het federale kernkabinet heeft in maart 2022 beslist om de vereenvoudigde procedure voor tijdelijke werkloosheid, de zogenaamde coronawerkloosheid, te verlengen tot en met 30 juni 2022.

Terugkeermoment mogelijk voor telewerkbare functies

Veel werknemers snakken allicht naar een terugkeer naar de werkvloer, hierdoor stelde de regering begin mei het zomerplan voor. Hierin werden een aantal versoepelingen aangekondigd, indien enkele voorwaarden werden gehaald. Aangezien de cijfers al enige tijd de goede richting uitgaan en ook de vooropgestelde voorwaarden ruimschoots werden gehaald, kunnen de versoepelingen effectief in werking treden. Sinds 4 juni heeft de regering een wettelijk kader gecreëerd voor de aangekondigde versoepelingen, meer in het bijzonder voor het wekelijkse terugkeermoment dat mag worden gehouden vanaf 9 juni.

Grondwettelijk Hof vernietigt dataretentie-wet

Met de wet van 29 mei 2016 betreffende het verzamelen en het bewaren van de gege-vens in de sector van de elektronische communicatie, ook wel de ‘Dataretentiewet’ ge-noemd, voorzag de Belgische wetgever in een verplichting voor telecombedrijven om de verkeers- en locatiegegevens met betrekking tot de elektronische communicatie van hun klanten preventief te bewaren.
Deze telefonische en elektronische communicatiegegevens zijn immers een bron aan informatie voor het opsporen en vervolgen van strafbare feiten.

De langverwachte invulling van “ernstige fraude”

De wet van 5 mei 2019 heeft de strafrechtelijke vervolging in fiscale zaken grondig gewijzigd. Zo werd artikel 29 Sv. aangepast zodat voortaan de fiscus en het parket verplicht dienen te overleggen wanneer de fiscus feiten van “ernstige fiscale fraude, al dan niet georganiseerd” ter kennis wil brengen aan het parket. Doch blijkt er één probleem te zijn, wat betekent “ernstige fiscale fraude, al dan niet georganiseerd” nu juist? Het KB van 9 februari 2020, BS 24 februari 2020, brengt eindelijk verduidelijking. Of toch niet?

De nieuwe tijdelijke maatregelen om faillissementen ingevolge Covid-19 te vermijden

In een vorig artikel informeerden wij u reeds over een aankomende COVID-maatregel ter bescherming van het ondernemingsleven, meer bepaald een versoepeld kader voor de gerechtelijke reorganisatieprocedure. Met de wet van 21 maart 2021 is deze tijdelijke verspoeling er effectief gekomen en dit tot 30 juni 2021. In dit artikel schetsen wij voor u de krijtlijnen van deze nieuwe beschermingsmaatregel.

Hervormingen van het (seksueel) strafrecht

De federale regering heeft het voorontwerp inzake een hervorming van de wetgeving betreffende het seksueel strafrecht goedgekeurd. In de vorige regeerperiode is een commissie aan de slag gegaan met het uitwerken van voorstellen om ons strafwetboek te hervormen. Op basis van die werkzaamheden heeft zij beslist om met spoed het seksueel strafrecht te actualiseren. Dit door het hoofdstuk seksuele misdrijven uit het nieuw Strafwetboek reeds in te voeren in het huidige strafwetboek.