Onze ervaring,
uw vertrouwen

De verblijfsregeling van uw kind in coronatijden

De coronacrisis en de daarbij horende maatregelen van de regering hebben een grote impact op ons dagelijks leven. De kinderen gaan een hele periode niet meer naar school en als ouders tracht u uw werk zo veel mogelijk te herorganiseren. De huidige crisis zorgt voor veel vragen en onzekerheden, ook op het vlak van de lopende verblijfsregeling van de minderjarige kinderen.

De verblijfsregeling van de kinderen werd doorgaans vastgelegd in een overeenkomst of een vonnis van de rechtbank. Uiteraard voorziet het vonnis of de overeenkomst niet in een duidelijk afgelijnde verblijfsregeling bij onvoorziene omstandigheden zoals de coronacrisis. Het naleven van de lopende verblijfsregeling blijkt in deze tijden niet altijd even vanzelfsprekend. Duidelijke communicatie, goede afspraken, een portie gezond verstand en flexibiliteit zijn noodzakelijk om deze turbulente periode samen als ouder te overbruggen.

Het principe: naleving van de regeling

School of geen school, in principe blijft de gewone verblijfsregeling van tijdens het schooljaar doorlopen. Werd in het vonnis of de overeenkomst een afwijkende regeling voorzien voor de Paasvakantie, dan zal deze regeling enkel gelden voor deze periode. Na de Paasvakantie, dient de gewone verblijfsregeling terug te worden hernomen.

De wissels die plaatsvinden in het kader van de verblijfsregeling, betreffen nog steeds noodzakelijke verplaatsingen die zijn toegelaten, zelfs over de grenzen heen.

Uitzonderingen

Het staat u als ouders wel vrij om in onderling overleg af te wijken van de vastgelegde verblijfsregeling.

Stel één van u ondervindt moeilijkheden om de opvang voor de kinderen te organiseren, dan is het aan te raden om een beroep te doen op de andere ouder, zeker in deze turbulente coronatijden.

Ook in geval van een corona-besmetting mag er worden afgeweken van de vastgelegde verblijfsregeling. Stel u bent als ouder besmet of vertoont symptomen, dan dient u elke verdere besmetting te voorkomen. Verblijft de minderjarige op dat ogenblik nog bij u, zelfs dan is het aanbevolen de wissel voorlopig niet te laten doorgaan en het medisch attest met duidelijke vermelding van de coronabesmetting voor te leggen aan de andere ouder.

Is de minderjarige besmet of vertoont deze symptomen, dan is het tevens aangewezen om de wissel voorlopig niet te laten doorgaan en de andere ouder onmiddellijk in te lichten met voorlegging van het medisch attest.

Deze uitzondering op de verblijfsregeling geldt zelfs indien een andere inwonende bij één van u (vb. plusouder, grootouder,…) besmet zou zijn of symptomen van het virus zou vertonen.

Besluit
Ook tijdens de turbulente tijden van het coronavirus staat de stabiliteit, zekerheid en duidelijkheid voorop. Elk kind heeft er in deze tijd nood aan en belang bij om beide ouders te zien.

Het coronavirus is geen reden om je kinderen weg te houden van de andere ouder. De vastgestelde verblijfsregelingen blijven gewoon doorlopen, tenzij anders overeengekomen of bij besmetting met het virus.

Ondervindt u zelf moeilijkheden in de naleving van de verblijfsregeling omwille van de coronacrisis? Aarzel niet om ons te contacteren. Wij blijven bereikbaar om u gepast te adviseren.

Rechtsdomeinen