Onze ervaring,
uw vertrouwen

Grensoverschrijdend geschil bekeken vanuit Belgisch en Nederlands perspectief

Nederbelgen die verwikkeld raken in familierechtelijke of erfrechtelijke kwesties, worden vaak geconfronteerd met complexe vraagstukken van internationaal privaatrecht (IPR): welke rechter is bevoegd om over een geschil te oordelen? Welk recht is van toepassing? Bij keuzemogelijkheden: welke keuze is dan het meest gunstig? Wat zijn de verschillen in procedureverloop? 

Het is van belang bij grensoverschrijdende geschillen om zowel vanuit Belgisch als Nederlands perspectief naar de kwestie te kijken. Beide landen kennen eigen regels van IPR met belangrijke verschillen, ondanks de steeds verdergaande harmonisatie van IPR-regels op grond van Europese verordeningen (bijvoorbeeld de Alimentatieverordening en de Europese erfrechtverordening). Op het terrein van het huwelijksvermogensrecht zijn bijvoorbeeld nog geen uniforme regels voor de bepaling van het toepasselijke recht. De Belgische rechter kan dus tot een ander oordeel komen over het toepasselijke huwelijksvermogensregime dan de Nederlandse rechter. Daarom kan het van belang zijn in welk land een juridische procedure gestart wordt, waarbij snelheid vaak geboden is. Als een procedure in een land aanhangig is, dan kan er in beginsel niet meer in het andere land over dezelfde kwestie worden geprocedeerd.

Wij adviseren dan ook om zo snel mogelijk zowel vanuit Belgisch als Nederlands perspectief naar een grensoverschrijdende kwestie te kijken. Adlex en Boels Zanders Advocaten bieden daarvoor een “duo-intakegesprek” aan waaraan zowel een Nederlandse als een Belgische advocaat deelneemt. Doel daarvan is om sneller en via korte lijnen te screenen op de relevante IPR-aspecten, ook om een eerste beoordeling te kunnen geven van de relevante aspecten naar Belgisch en Nederlands recht. Uw situatie wordt dus in één keer zowel vanuit Nederlands als Belgisch perspectief belicht. Afspraken kunnen worden ingepland te Genk of Maastricht (naar keuze). Ook vergadering via Skype behoort tot de mogelijkheden. Voor het duo-intakegesprek wordt een gereduceerd tarief gehanteerd.

Geïnteresseerd?

Neem dan snel contact op

• Boels Zanders Advocaten (nederbelgendesk@boelszanders.nl) of tel.: +31883040186
• Adlex Advocaten (nederbelgendesk@adlex.be) of tel.: +3289322300

Wij zijn u graag van dienst!

Rechtsdomeinen