Onze ervaring,
uw vertrouwen

Einde van de ‘kaasroute’

Sinds 15 december 2020 is het definitief einde aangebroken voor de ‘kaasroute’. Een schenking via een buitenlandse notaris? Vanaf nu moet u rekening houden met de volgende nieuwigheden.

‘De kaasroute’ was een jarenlang gekend systeem waarbij Belgische schenkers een roerende schenking (bv. gelden, kunstwerken, aandelen) deden voor een Nederlandse notaris. Op deze manier kon een schenking vaste datum krijgen, zonder dat zij ter registratie in België moest worden aangeboden.

De bijzondere wet van 13 december 2020 tot wijziging van het wetboek der registratie-, hypotheek-, en griffierechten met het oog op de verplichte registratie van buitenlandse notariële akten, maakt de registratie van een in het buitenland verleden notariële schenkingsakte verplicht.

Graag bieden wij u alvast een antwoord op enkele van uw mogelijke vragen:

1. Wat met notariële schenkingen vanaf 15 december 2020?

Schenkingen (van roerende goederen) voor een Belgische notaris zijn steeds onderworpen aan de Belgische registratierechten. Hieraan wijzigt voorlopig niets.

Schenkingen verleden voor een buitenlandse notaris zijn vanaf 15 december 2020 daarentegen ook onderworpen aan de verplichte registratie. Dit betekent dat notariële schenkingen van roerende goederen voor een Nederlandse notaris vanaf nu onderworpen zijn aan de Belgische schenkbelasting (voor Vlaanderen momenteel 3% tussen partners en/of in rechte lijn en 7% voor andere personen).

2. Is registratie altijd verplicht?

De wetswijziging sluit niet uit dat u vandaag de dag nog steeds op belastingvrije wijze roerende goederen kan schenken. Een bank- of handgift zonder registratie, blijft immers nog steeds mogelijk waardoor er geen schenkbelasting verschuldigd is. Dit kan enkel op voorwaarde dat de schenker niet overlijdt binnen een periode van drie jaar na de schenking. Overlijdt de schenker binnen deze periode van drie jaar dan zal de begiftigde toch erfbelasting verschuldigd zijn op dit bedrag.

Ook de schenking van familiale ondernemingen en de ‘doorgeefschenking’ (dit laatste is een schenking waarbij iemand een stuk van de erfenis belastingvrij kan doorschenken aan zijn eigen kinderen) blijven mogelijk en genieten nog steeds een vrijstelling van schenkbelasting.

Bepaalde modaliteiten kunnen daarentegen enkel worden gekoppeld aan een notariële schenkingsakte en dus niet aan een bank- en/of handgift, waardoor u toch zal moeten kiezen voor een notariële en geregistreerde akte. Denk o.a. aan een voorbehoud van vruchtgebruik of een fideï-commis de residuo (restschenking).

3. Wat met buitenlandse notariële schenkingen voor 15 december 2020

De schenkingen verleden voor een buitenlandse notaris daterend voor 15 december 2020 komen niet in het gedrang. Buitenlandse schenkingsaktes verleden voor die datum blijven buiten schot en konden bijgevolg nog altijd belastingvrij gebeuren tot aan die datum. Heeft u in het verleden beroep gedaan op een buitenlandse notaris, dan hoeft u zich op het eerste zicht geen zorgen te maken.

Besluit

Maakt u zich toch zorgen over de impact van deze wetswijziging op uw vermogensplanning? Of overweegt u op korte termijn een schenking?

Wij bespreken graag uw vragen en/of bezorgdheden.

Rechtsdomeinen