Jef Goffings

Jef Goffings (°1997, Sint-Truiden) behaalde in 2020 met onderscheiding het diploma master in de rechten aan de Universiteit Hasselt. Het ging om een eerder generalistische opleiding, aangevuld met keuzevakken uit diverse rechtstakken.

Hij schreef zijn masterscriptie over de ontwikkelingen inzake de tienjarige aansprakelijkheid van architect en aannemer.

Jef Goffings is sinds september 2020 lid van de Limburgse Balie en maakt deel uit van Adlex advocaten & bemiddelaars. Hij zal zich vooral toespitsen op het omgevingsrecht, overheidsopdrachten en overheid en bestuur.

Hij is tevens lid van JCI (Junior Camber International) Haspengouw.

Rechtsdomeinen

Publicaties